Start project MBC Pleegzorg 18+

Rens woont in een pleeggezin en  wordt bijna 18. Zijn opleiding op de grafische school gaat goed. Met de begeleiding van zijn pleegouders lukt het hem om structuur te krijgen en pakt hij dingen op. Maar wat nu na zijn verjaardag en hij eigenlijk geen pleegzorg meer krijgt en alles zelf moet doen? Rens kan al veel zelf maar niet alles. Kan hij niet wat langer blijven?

Er worden steeds meer jeugdigen  in pleegzorg opgevangen. In 2015 bedroeg dit aantal ongeveer 22.512.

Pleegzorg stopt in principe wanneer een jongere 18 jaar wordt. Bij jongeren die nog onvoldoende voorbereid zijn op volwassenheid bestaat de behoefte aan verlenging van de pleegzorgplaatsing nadat zij 18 zijn geworden. Maar bij het aanvragen van een verlenging lopen zij vaak tegen een woud van bureaucratische organisaties aan.  Een aanvraag voor verlenging wordt daardoor ontmoedigd.

Hoe gaat het met jongeren van 18+ in Nederland?

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat jongeren die na hun 18e jaar in een pleeggezin blijven wonen, meer zelfredzaam zijn en betere resultaten op school behalen dan jongeren die het pleeggezin eerder verlieten. Over hoe dat er voor Nederlandse jeugdigen uit ziet is nog weinig bekend.

Dit is de reden waarom  Stichting Kinderpostzegels Nederland (Kinderpostzegels) en Gezinspiratieplein het initiatief hebben genomen om een onderzoek uit te voeren gericht op de volgende vraag:

Wat is de maatschappelijke meerwaarde van een verlengde pleegzorgplaatsing van jongeren van 18-23 jaar?

Een vraag die met het onderzoek MBC Pleegzorg 18+ beantwoord wordt.
In deze tijd willen we weten wat een investering oplevert. Dit onderzoek  brengt alle economische- en  maatschappelijke kosten en opbrengsten in kaart.  Ook krijgen de effecten van een verlengde pleegzorgplaatsing een financiële  waarde.  Zo wordt het mogelijk het maatschappelijke rendement vast te stellen.

En als die maatschappelijke meerwaarde is vastgesteld?

Met de resultaten van het onderzoek  krijgen  zowel zorgorganisaties als gemeenten informatie   en inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van verlenging van pleegzorg aan jongeren van 18+. Zo kunnen beter onderbouwde besluiten genomen worden over wanneer én op welke wijze het bieden van verlenging waardevol kan zijn.  De verwachting is dat dit uiteindelijk leidt naar kwalitatief betere zorg.

Het onderzoek is gestart

Op 20 september start het onderzoek en in de lente van 2017 wordt de uitkomst van dit onderzoek  gepubliceerd. Zorgorganisaties de Rading, Lindenhout, Parlan en Kompaan en de Bocht doen mee. Experts die aan het project zijn verbonden zijn: Mariska van der Steege (Van Montfoort) Gezinspiratieplein, Sinzer, de NVP en Jongwijs.  

Meer weten?

Neem per mail contact op met: c.van.der.meer@kinderpostzegels.nl of a.devries@gezinspiratieplein.nl of kijk op de desbetreffende websites voor meer informatie.

www.kinderpostzegels.nl/pleegzorg - www.gezinspiratieplein.nl