Actieplan gericht op hulp aan meisjesslachtoffers van o.a. loverboys

Het Actieplan 'Hun verleden is niet hun toekomst', is gisteren door de Commissie Azough gepresenteerd aan staatssecretaris Van Rijn. Het actieplan bevat afspraken die jeugdzorgorganisaties hebben gemaakt om hun hulp aan meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel te intensiveren.

De jeugdzorg gaat onder andere werken aan betere signalering en een registratieprocedure voor minderjarige slachtoffers ontwikkelen. De samenwerking met politie en justitie wordt verder uitgewerkt en er komt een overzicht van beschikbare effectieve behandelingen. Met de presentatie van haar actieplan houdt het werk van de Commissie Azough niet op. Ze zal de afspraken die gemaakt zijn met de jeugdzorgorganisaties monitoren en met alle partners het gesprek aangaan om de actiepunten uit te voeren en zo mogelijk te verbreden.

Zie hier het nieuwsbericht op de site van het Nederlands Jeugdinstituut. En lees via deze link het actieplan. Vanuit Jeugdhulp op Maat nemen Renate de Vries (bestuurder van De Rading) en Ans van de Maat (bestuurder van Intermetzo) deel aan de commissie, gezien onze ervaring en expertise in de hulpverlening aan meiden. Daarnaast hebben verschillende medewerkers van Jeugdhulp op Maat deelgenomen aan klankbordsessies en zijn de meiden van behandelgroep Fides geraadpleegd als gesprekspartner.