Training Seksualiteit geaccrediteerd door Registerplein (voorheen BAMw)

De Rading heeft al meer dan vijftien jaar een training speciaal voor pleegouders die een kind opvangen met een seksueel misbruik verleden. In aangepaste vorm is deze training ook aan pleegzorgbegeleiders gegeven. Deze training is aangepast en heeft een accreditatie gekregen van het Registerplein (voorheen BAMw).

Vanuit het onderzoek van de commissie Samson blijkt dat er sprake is van een taboesfeer en een grote mate van handelingsverlegenheid rond seksueel misbruik. De commissie is van mening dat medewerkers in de Jeugdzorg die in direct contact staan met de jeugdigen uitgerust moeten zijn met actuele kennis en relevante instrumenten om signalen van seksueel misbruik te zien, bespreekbaar te maken, adequaat in te grijpen en kinderen die getraumatiseerd zijn door seksueel misbruik te behandelen.

Daarom heeft De Rading drie jaar geleden een werkgroep samengesteld om de ‘oude’ training meer van deze tijd te maken en is hij aangepast tot een volwaardige training over seksualiteit. In de training is ook het vlaggensysteem ingevlochten.

Vanuit de Rading hebben we al vele jaren ervaring met het behandelen van seksueel misbruik binnen de context.  Dit in combinatie met de training die al jaren aan pleegouders wordt geboden heeft ertoe geleid dat we twee trainingen hebben opgezet die we zowel intern als extern wordt aangeboden.