Privacy en de nieuwe Jeugdwet

Op dit moment (april 2015) zijn de regels rondom het vertrekken van persoonsgegevens - in het kader van declaratie en financiering - van jeugdigen en hun ouders die hulp krijgen niet helemaal helder. Omdat wij willen voorkomen dat privacy geschaad wordt, verstrekken wij de regio’s en gemeenten de gevraagde informatie voor de declaratie en facturering niet (zolang hier geen duidelijkheid over is).

In de hulpverlening geldt er een beroepsgeheim als het gaat om privacy gevoelige informatie. In de samenwerking met de buurtteams kan dit soms lastig zijn, aangezien zij soms ook informatie over de cliënt en de zorg nodig hebben. De wet geeft aan dat bepaalde informatie gedeeld mag worden met een jeugdhulpaanbieder die bij de uitvoering betrokken is. Het buurtteam valt hieronder en mag daarmee bepaalde informatie ontvangen. In deze folder over privacy is een overzicht gegeven van deze informatie.

Kortom: wij gaan erg zorgvuldig om met gegevens van een ieder die hulp krijgt van De Rading. Alleen als vastgesteld is dat het mag, zullen wij gegevens verstrekken. Als hier onduidelijkheid over is, vertrekken wij ze niet.