Waar kun je terecht met een klacht?

Interne klachtenprocedure

Ben je/bent u, ontevreden over de hulp of ondersteuning die je/u krijgt? Vertel dit als eerste aan de hulpverlener om samen naar een oplossing te zoeken. Lukt dit niet, ga dan met zijn/haar leidinggevende in gesprek. In bijgevoegd Intern Klachtenreglement lees je/leest u meer over wat te doen.
 

Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland (KJMN)

Kom je/komt u, er met de leidinggevende ook niet uit. Dien dan een officiële klacht in bij de Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland (v/h KJU).

Open KJMN-folder

Open KJMN-reglement

Postbus 75874 | 1070 AW  Amsterdam | Telefoonnummer 020 - 616 92 92 
 

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Mocht je/u hulp nodig hebben bij het indienen van de klacht, of wil je/wilt u praten met een onafhankelijke vertrouwenspersoon, dan is er het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Alle (pleeg)kinderen, jongeren (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp, hebben daar recht op. Zij kunnen daarvoor - gratis - terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Wat doet een vertrouwenspersoon van het AKJ?

  • Luisteren naar je/uw verhaal - wat soms al genoeg is
  • Advies geven
  • Uitleggen welke rechten en plichten je/u hebt
  • Zo nodig ondersteunen bij schrijven klachtbrief en eventueel gesprek met De Rading

Hoe bereik ik het AKJ?

Het AKJ is telefonisch bereikbaar op 088 - 555 10 00 en per e-mail via info@akj.nl.

Als jongere kun je ook via de AKJ-website met een vertrouwenspersoon chatten (de chatknop staat op de homepagina rechtsonderin). De chat is open van maandag tot en met donderdag tussen 16.00 en 20.00 uur en op vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur.

Folders AKJ

Folder voor kinderen
Folder voor jongeren
Folder voor (pleeg)ouders en verzorgers

 

Klokkenluidersregeling

De Rading vindt het uiterst belangrijk dat signalen over een vermoede misstand tijdig op de juiste plaats komen. Zij is daardoor beter in staat om eventuele misstanden op te lossen en schade zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. De 'Klokkenluidersregeling' zorgt ervoor dat de melder van een misstand beschermd is en dat vertrouwelijk wordt omgegaan met de identiteit van de melder. Deze regeling is geldig voor zowel medewerkers van De Rading als voor samenwerkingsrelaties (inclusief zzp'ers). Bekijk hier de Klokkenluidersregeling.