Specialistische jeugdhulp voor 0-23 jarigen en gezinnen in Midden Nederland

Ieder kind een kansrijk, liefdevol thuis

De Rading verleent in de regio’s Eemland, Foodvalley, Lekstroom, Utrecht West en Zuid Oost Utrecht specialistische jeugdhulp aan gezinnen waar complexe vragen spelen. Dit gebeurt in nauw overleg en samenwerking met hen én betrokken anderen. Zoals familie en hulpverleners van buurt- en wijkteams.

Met elkaar zorgen we ervoor dat gezinnen de gevraagde ondersteuning krijgen, omdat ieder kind een kansrijk, liefdevol thuis verdient!

Pleegzorg

Als thuis wonen (tijdelijk) niet kan, zorgen pleegouders ervoor dat kinderen zo gewoon mogelijk opgroeien. Eventueel in deeltijd. Dit kunnen zowel familieleden of bekenden van het kind/gezin zijn, als geselecteerde pleeggezinnen.

Ambulant

Als ouders/opvoeders complexe problemen bij opvoeden ervaren, krijgen zij hulp bij het anders aanpakken en hanteerbaar maken ervan. O.a. via praktische adviezen, handelingsgerichte diagnostiek en diverse vormen van behandeling.

Meidenhuis

Het Meidenhuis is een open residentiële groep waar meiden (13-18 jaar) 12 weken wonen. In die weken wordt via handelingsgerichte diagnostiek en observaties zo veel mogelijk informatie verzameld over het meisje en haar systeem.

Ervaringen

Actueel

Netwerkpleegouder(s) gezocht voor Pleegouderraad

Pleeg(groot)ouder en vertrekkend POR-lid Mia pleit voor ‘t belang van netwerkpleegouders in de Pleegouderraad. Ben jij iemand die graag voor een ander opkomt? Overweeg dan om bij de POR aan te haken.

Onvoorwaardelijk liefdevol thuis bij grootouders

Als Sara 4 jaar is wordt ze in een pleeggezin geplaatst. Ruim 20 jaar later vertelt ze over wat ze heeft meegemaakt, hoe het nu met haar gaat én het contact met begeleider Anja die zij nog steeds af en toe spreekt.

Ook een nieuw jasje voor de huisstijl van De Rading

Parallel aan ‘de grote verbouwing’ van ons nieuwe hoofdkantoor, kreeg onze huisstijl een eigentijds jasje aangemeten met zachter, vriendelijker kleuren en vormen. Het zit echt als gegoten, vind je niet?

Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?