Specialistische jeugdhulp voor 0-23 jarigen en gezinnen in Midden Nederland

Ieder kind een kansrijk, liefdevol thuis

De professionals van De Rading maken zich er sterk voor om kinderen en gezinnen de beste jeugd- en opvoedhulp te verlenen. Hiervoor hebben wij integrale teams van specialisten die vragen over opgroeien & opvoeden met maatwerk beantwoorden. Dit doen zij ín de regio om snel te kunnen aansluiten bij de gezinnen waar complexe vragen spelen én bij de bij hen betrokken anderen. Zoals familie en hulpverleners van buurt- en wijkteams.

 

Samen zorgen we ervoor dat gezinnen de gewenste ondersteuning krijgen, omdat ieder kind een kansrijk, liefdevol thuis verdient!

Pleegzorg

Als thuis wonen (tijdelijk) niet kan, zorgen pleegouders ervoor dat kinderen zo gewoon mogelijk opgroeien. Eventueel in deeltijd. Dit kunnen zowel familieleden of bekenden van het kind/gezin zijn, als geselecteerde pleeggezinnen.

Ambulant

Als ouders/opvoeders complexe problemen bij opvoeden ervaren, krijgen zij hulp bij het anders aanpakken en hanteerbaar maken ervan. O.a. via praktische adviezen, handelingsgerichte diagnostiek en diverse vormen van behandeling.

Meidenhuis

Het Meidenhuis is een open residentiële groep waar meiden (13-18 jaar) 12 weken wonen. In die weken wordt via handelingsgerichte diagnostiek en observaties zo veel mogelijk informatie verzameld over het meisje en haar systeem.

Ervaringen

Actueel

Samenwerking ‘Gezinsvormen’ in regio Lekstroom

De Rading, Timon, het Leger des Heils en Youké slaan de handen ineen voor jeugdigen. “We verbeteren de hulp thuis, zodat een uithuisplaatsing zoveel mogelijk voorkomen kan worden” vertelt de projectleider.

CLAS draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek

Ons CLAS-team werkt al een tijd samen met docent en onderzoekster bij de CHE, Aletta Simons. Zij doet onderzoek naar ‘gezinstherapie voor relationeel trauma na seksueel broer-zus misbruik’.

De kracht van kindgericht werven

Kindgericht werven is een methodiek waarbij je op zoek gaat naar een plek voor kinderen zo dicht mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving. Hierbij betrekken we zowel onze eigen netwerken als die van het kind en gezin.

Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?