Specialistische jeugdhulp voor 0-23 jarigen en gezinnen in Midden Nederland

Ieder kind een kansrijk, liefdevol thuis

De Rading verleent in de regio’s Eemland, Foodvalley, Lekstroom, Utrecht West en Zuid Oost Utrecht specialistische jeugdhulp aan gezinnen waar complexe vragen spelen. Dit gebeurt in nauw overleg en samenwerking met hen én betrokken anderen. Zoals familie en hulpverleners van buurt- en wijkteams.

Met elkaar zorgen we ervoor dat gezinnen de gevraagde ondersteuning krijgen, omdat ieder kind een kansrijk, liefdevol thuis verdient!

Pleegzorg

Als thuis wonen (tijdelijk) niet kan, zorgen pleegouders ervoor dat kinderen zo gewoon mogelijk opgroeien. Eventueel in deeltijd. Dit kunnen zowel familieleden of bekenden van het kind/gezin zijn, als geselecteerde pleeggezinnen.

Meidenhuis

Het Meidenhuis is een open residentiële groep waar meiden (13-18 jaar) 12 weken wonen. In die weken wordt via handelingsgerichte diagnostiek en observaties zo veel mogelijk informatie verzameld over het meisje en haar systeem.

Ambulant

Als ouders/opvoeders complexe problemen bij opvoeden ervaren, krijgen zij hulp bij het anders aanpakken en hanteerbaar maken ervan. O.a. via praktische adviezen, handelingsgerichte diagnostiek en diverse vormen van behandeling.

Grootste pleegzorgorganisatie in Midden Nederland

Kinderen hebben het recht om op te groeien in een gezin. Helaas is het niet voor alle kinderen mogelijk om veilig thuis op te groeien. Een deel van hen woont daarom noodgedwongen (tijdelijk) bij pleegouders.

Ervaringen

Actueel

De Rading en Karakter introduceren innovatief zorgaanbod

Vanuit de visie ‘Beter worden doe je thuis’ bundelen De Rading en Karakter (kinder- en jeugdpsychiatrie) hun krachten met een innovatief zorgaanbod in Foodvalley: IPG/IHT-gerichte deeltijdpleegzorg.

Overdracht voorzittershamer Pleegouderraad

Tegelijk met de jaarwisseling wisselde de POR van voorzitter. Na de maximale twee termijnen te hebben volgemaakt, waarvan het laatste jaar als voorzitter, droeg Ron Hortensius zijn voorzittershamer over.

De Rading organiseert zich in integrale regioteams

Per 1 februari werken wij met integrale regioteams om dicht(er)bij onze cliënten te zijn, hierdoor sneller de juiste zorg te kunnen inzetten en nóg beter aan te sluiten bij lokaal betrokken verwijzers.

Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?