Specialistische jeugdhulp voor 0-23 jarigen en gezinnen in Midden Nederland

Ieder kind een kansrijk, liefdevol thuis

De professionals van De Rading maken zich er sterk voor om kinderen en gezinnen de beste jeugd- en opvoedhulp te verlenen. Hiervoor hebben wij integrale teams van specialisten die vragen over opgroeien & opvoeden met maatwerk beantwoorden. Dit doen zij ín de regio om snel te kunnen aansluiten bij de gezinnen waar complexe vragen spelen én bij de bij hen betrokken anderen. Zoals familie en hulpverleners van buurt- en wijkteams.

 

Samen zorgen we ervoor dat gezinnen de gewenste ondersteuning krijgen, omdat ieder kind een kansrijk, liefdevol thuis verdient!

Pleegzorg

Als thuis wonen (tijdelijk) niet kan, zorgen pleegouders ervoor dat kinderen zo gewoon mogelijk opgroeien. Eventueel in deeltijd. Dit kunnen zowel familieleden of bekenden van het kind/gezin zijn, als geselecteerde pleeggezinnen.

Ambulant

Als ouders/opvoeders complexe problemen bij opvoeden ervaren, krijgen zij hulp bij het anders aanpakken en hanteerbaar maken ervan. O.a. via praktische adviezen, handelingsgerichte diagnostiek en diverse vormen van behandeling.

CLAS

Wanneer een kind te maken heeft (gehad) met seksueel grensoverschrijdend gedrag is dat een ‘life event’ waardoor je wereld op z'n kop staat. CLAS helpt ontwrichte gezins- en familierelaties door seksueel misbruik zo goed mogelijk te herstellen.

Ervaringen

Actueel

Er gaat een hele wereld voor je open!

Mariëlle interviewt ‘collega’-cliëntenraadlid Renée over haar deelname. Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren zit zij in de cliëntenraad van De Rading en praat ze hierover mee vanuit haar eigen ervaring.

Afscheid na 20 jaar pleegzorgbegeleiding

Recent nam Marie-Louise afscheid van een gezin dat zij twee decennia begeleidde. Pleegmoeder Corinne schreef n.a.v. deze bijzondere mijlpaal een complimentbrief voor haar én ‘de pleegzorg’.

Jongerenhuis De Rading viert contractverlenging

Dankzij de gemeente, woningbouwcorporatie SSW, ondersteuning van De Rading én hulp van vrijwilligers, staat Miekes initiatief als een huis dat er óók is voor pleegpubers van buiten de regio. 

Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?