Specialistische jeugdhulp voor 0-23 jarigen en gezinnen in Midden Nederland

Ieder kind een kansrijk, liefdevol thuis

De professionals van De Rading maken zich er sterk voor om kinderen en gezinnen de beste jeugd- en opvoedhulp te verlenen. Hiervoor hebben wij integrale teams van specialisten die vragen over opgroeien & opvoeden met maatwerk beantwoorden. Dit doen zij ín de regio om snel te kunnen aansluiten bij de gezinnen waar complexe vragen spelen én bij de bij hen betrokken anderen. Zoals familie en hulpverleners van buurt- en wijkteams.

 

Samen zorgen we ervoor dat gezinnen de gewenste ondersteuning krijgen, omdat ieder kind een kansrijk, liefdevol thuis verdient!

Pleegzorg

Als thuis wonen (tijdelijk) niet kan, zorgen pleegouders ervoor dat kinderen zo gewoon mogelijk opgroeien. Eventueel in deeltijd. Dit kunnen zowel familieleden of bekenden van het kind/gezin zijn, als geselecteerde pleeggezinnen.

Ambulant

Als ouders/opvoeders complexe problemen bij opvoeden ervaren, krijgen zij hulp bij het anders aanpakken en hanteerbaar maken ervan. O.a. via praktische adviezen, handelingsgerichte diagnostiek en diverse vormen van behandeling.

CLAS

Wanneer een kind te maken heeft (gehad) met seksueel grensoverschrijdend gedrag is dat een ‘life event’ waardoor je wereld op z'n kop staat. CLAS helpt ontwrichte gezins- en familierelaties door seksueel misbruik zo goed mogelijk te herstellen.

Ervaringen

Actueel

Droomplek gevonden voor Randy

Na een kindgericht-werven-oproep voor Randy (17 jaar) vonden we voor hem al vrij snel de ideale plek: een pleeggezin waar hij de ruimte krijgt zijn gang te gaan én geholpen wordt zijn leven vorm te geven. 

Meer verdieping in verklaringsmodel bij CLAS

Er is bij CLAS (gezinstherapie na seksueel misbruik) een verdiepingsslag gemaakt wat betreft diagnostiek bij kinderen onder de 14 jaar die over de grens zijn gegaan bij anderen.

Luistertip: podcast over pleegzorg

Onze collega Marieke was te gast bij de podcast ‘Inclusief Ouderschap’ van Diego González-Clark. Een mooie aflevering met een open en eerlijk gesprek over alle facetten van pleegzorg.

Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?