Nieuws

Droomplek gevonden voor Randy

Na een kindgericht-werven-oproep voor Randy (17 jaar) vonden we voor hem al vrij snel de ideale plek: een pleeggezin waar hij de ruimte krijgt zijn gang te gaan én geholpen wordt zijn leven vorm te geven. 

Meer verdieping in verklaringsmodel bij CLAS

Er is bij CLAS (gezinstherapie na seksueel misbruik) een verdiepingsslag gemaakt wat betreft diagnostiek bij kinderen onder de 14 jaar die over de grens zijn gegaan bij anderen.

Luistertip: podcast over pleegzorg

Onze collega Marieke was te gast bij de podcast ‘Inclusief Ouderschap’ van Diego González-Clark. Een mooie aflevering met een open en eerlijk gesprek over alle facetten van pleegzorg.

Eigenwaarde van je pleegkind versterken

Sander vertelt over zijn ervaring als pleegouder bij De Rading. In deze bijdrage gaat hij in op omgaan met (nog) onvoldoende eigenwaarde. Doe er je voordeel mee!

Moeder en dochter over 20 jaar pleegzorg

Samen aan de eettafel zittend blikken Corinne en haar pleegdochter Bo (22 jaar) terug op hun pleegzorgervaringen. Wat is in die 20 jaar veranderd en hoe gaat het nu met Bo?

Zo vindt Birgit het om pleegkind te zijn

Birgits pleegzorgverhaal begon toen ze een dreumes was. “Ik was anderhalf jaar toen ik uit huis werd geplaatst. Samen met mijn zus en die was op dat moment zeven.” Ze woont in een gezin met alleen pleegkinderen.