Actueel

Start Week van de Pleegzorg 2020

De Week van de Pleegzorg 2020 start op 28 oktober en loopt door tot en met 4 november. De hele week vraagt Pleegzorg Nederland samen met De Rading aandacht voor pleegkinderen en hoe waardevol het is je wereld voor een pleegkind te openen.

Pleegmoeder organiseert uniek feestje

Pleegmoeder Ans staat op de 21e verjaardag van pleegzoon Johan stil bij hoe verrijkend ze het vindt altijd zo fijn en professioneel begeleid te zijn en ze zich hierdoor een bevoorrechte (pleeg)moeder voelt.

Beveiligd mailen via SmartLockr

Met SmartLockr kun je veilig e-mailen en bestanden uitwisselen. SmartLockr versleutelt berichten met gevoelige inhoud, zoals persoonsgegevens, dossiers, verslagen of andere informatie die je veilig digitaal wilt versturen.

Contextuele Therapie

Deze interventie helpt de achtergrond van denken, handelen, voelen in relaties met belangrijke anderen te begrijpen – beschouwt heden en verleden als onlosmakelijk verbonden – en herstelt intergenerationale (gezins)problemen.

MDFT Familietherapie

MDFT Familietherapie leert gezinnen met 12-23 jarigen die ernstige problemen hebben om vastgeroeste systeem-/gedragspatronen te doorbreken en de communicatie te verbeteren waarna ze weer optimistisch samen verder kunnen.

Kindgerichte werving met ‘gouden’ afloop

Kindgerichte werving draait om een ‘gouden’ pleeggezin vinden voor kinderen die niet langer bij hun ouders kunnen wonen. Zoals voor Freek (15) voor wie we dé plek vonden op zijn geliefde platteland.

Nanny Plus Gezinsbehandeling

Nanny Plus is een intensieve orthopedagogische thuisbehandeling die negatieve gezinsinteracties verheldert én aanpakt en waardoor bijvoorbeeld ‘dreigende’ uithuisplaatsingen voorkomen kunnen worden.

BSA Eemland

Via BSA Eemland werken zeven jeugdzorgaanbieders samen met zeven Amersfoortse gemeenten aan betere ondersteuning van jongeren en ouders met complexe vragen over opvoeden en opgroeien. 

Kindgericht werven in de buurt

Een tweeling (17) vindt, met dank aan hun school(!), een pleeggezin na een kindgericht-werven-buurtactie. Kindgericht werven wordt ingezet wanneer binnen de familie- of vriendenkring geen geschikt pleeggezin te vinden is.

Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?