Diagnostiek en ambulante behandeling

Diagnostiek wordt toegepast om een goede analyse te maken van wat een kind/jongere en zijn (pleeg)ouders(s) nodig hebben aan (trauma)behandeling, begeleiding of interventies. Doordat het team handelingsgericht werkt, wordt hulp op maat verleend afgestemd op de mogelijkheden en aandachtspunten van kinderen/jongeren en hun opvoeders.

Mijn jongste (4) had de hele dag driftbuien, mijn middelste (5) trok zich steeds verder terug en mijn oudste (8) wilde voor ‘t hele gezin zorgen. De Rading hielp mij die neerwaartse spiraal doorbreken en gaf mij het vertrouwen in mijn rol als opvoeder terug.
Een moeder

Uitgangspunten handelingsgerichte hulpverlening

Handelingsgerichte diagnostiek (HGD):

  • Werkt doelgericht
  • Kijkt naar context en wederzijdse beïnvloeding van kind-gezin-omgeving
  • Stelt samenwerken met cliënten centraal
  • Besteedt aandacht aan positieve kenmerken
  • Verloopt systematisch en is transparant
Zie ook de ThuisOrthoPedagoog

De ThuisOrthoPedagoog – Intensieve Gezinsbehandeling en Gezinscoaching verheldert én pakt complexe opvoedingsproblemen en negatieve interacties binnen gezinnen thuis aan.

Wanneer wordt het ingezet?

Je leest het in de InterventieWijzer.