Ambulant

Diagnostiek en ambulante behandeling

Diagnostiek wordt toegepast om een goede analyse te maken van wat een kind/jongere en zijn (pleeg)ouders(s) nodig hebben aan (trauma)behandeling, begeleiding of interventies. Doordat het team handelingsgericht werkt, wordt hulp op maat verleend afgestemd op de mogelijkheden en aandachtspunten van kinderen/jongeren en hun opvoeders.

Mijn jongste (4) had de hele dag driftbuien, mijn middelste (5) trok zich steeds verder terug en mijn oudste (8) wilde voor ‘t hele gezin zorgen. De Rading hielp mij die neerwaartse spiraal doorbreken en gaf mij het vertrouwen in mijn rol als opvoeder terug.
Een moeder

Uitgangspunten handelingsgerichte hulpverlening

Handelingsgerichte diagnostiek (HGD*):

 • Werkt doelgericht
 • Kijkt naar context en wederzijdse beïnvloeding van kind-gezin-omgeving
 • Stelt samenwerken met cliënten centraal
  Besteedt aandacht aan positieve kenmerken
 • Verloopt systematisch en is transparant

* “Het diagnostisch proces richt zich op relevante risico- en protectieve factoren van kind, leraar, onderwijsleer en opvoedingssituatie (Pameijer en Van Beukering, 2007).”

Wanneer wordt het ingezet?

Diagnostiek en ambulante behandeling worden ingezet wanneer bij (pleeg)kinderen/jongeren sprake is van:

 • (Dreigende) emotionele problemen
 • (Dreigende) gedragsproblemen
 • Zorgen over verloop van persoonlijke ontwikkeling
 • Interactieproblemen met (pleeg)ouders
 • Handelingsverlegenheid bij (pleeg)ouders

 

Nadat helder is wat het kind en/of zijn omgeving nodig heeft, krijgt het hulp die is afgestemd op zijn situatie. Variërend van traumabehandeling en gedragsveranderende interventies op locatie, tot intensieve orthopedagogische thuisbehandeling.

Wie zijn de behandelaren?

Diagnostiek wordt uitgevoerd door orthopedagogen en psychologen. De specialisten – specifiek hiervoor opgeleid – nemen de behandeling voor hun rekening. Eventueel overlegt een specialist (buiten de behandeling om) nog met een externe expert, of met de kinder- en jeugdpsychiater die aan De Rading verbonden is.

 

In de InterventieWijzer vindt u meer informatie over de specialismen van De Rading en de interventies die team Diagnostiek en ambulante behandeling uitvoert.

Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?