Ambulant

Diagnostiek en ambulante behandeling

Diagnostiek wordt ingezet om een goede analyse te maken van wat een kind/jongere en zijn (pleeg)ouders(s) nodig hebben aan (trauma)behandeling, begeleiding of interventies. Doordat handelingsgericht gewerkt wordt, kan de begeleiding en behandeling van kinderen/jongeren en opvoeders goed worden afgestemd op hun mogelijkheden en aandachtspunten.

Mijn jongste (4) had de hele dag driftbuien, mijn middelste (5) trok zich steeds verder terug en mijn oudste (8) wilde voor ‘t hele gezin zorgen. De Rading hielp mij die neerwaartse spiraal doorbreken en gaf mij het vertrouwen in mijn rol als opvoeder terug.
Een moeder

Wanneer worden diagnostiek en ambulante behandeling ingezet

Diagnostiek en ambulante behandeling worden ingezet wanneer bij (pleeg)kinderen/jongeren sprake is van:

  • (Dreigende) emotionele problemen
  • (Dreigende) gedragsproblemen
  • Zorgen over verloop van persoonlijke ontwikkeling
  • Interactieproblemen met (pleeg)ouders
  • Handelingsverlegenheid bij (pleeg)ouders

 

Nadat helder is wat het kind/de jongere en/of zijn omgeving nodig heeft, wordt de hulpverlening daarop afgestemd. Variërend van traumabehandeling en gedragsveranderende interventies op locatie, tot intensieve orthopedagogische thuisbehandeling.

 

U leest er meer over in de hulpvormen- en interventiewijzer.

Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?