EMDR Therapie

EMDR Therapie

EMDR Therapie: Behandeling van trauma en PTSS

Voor kinderen en jongeren

Het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis kan tot blijvende klachten leiden en kinderen in hun ontwikkeling belemmeren. Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een ‘evidence based’ behandelmethode die traumagerelateerde klachten en PTSS in relatief weinig sessies vermindert of verhelpt.

EMDR Therapie is voor iedereen: van jong tot oud(er). Het helpt zelfs heel jonge kinderen die ingrijpende dingen meemaakten nog voordat zij konden praten. In dat geval krijgen de ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.

Voor welke klachten?

EMDR is effectief bij nachtmerries, slaapproblemen, prikkelbaarheid, concentratieproblemen en vermijding van situaties. Daarnaast hebben mensen die angstig zijn of die een laag zelfbeeld hebben er baat bij. Als de klachten een relatie lijken te hebben met eerdere ervaringen kan een korte CRIES-vragenlijst worden afgenomen gevolgd door traumadiagnostiek. Bedoeld om te kijken in hoeverre die ervaringen ook echt de klachten veroorzaken.

Hoe wordt behandeld?

Samen met de therapeut denkt het kind terug aan wat gebeurd is en wat nu nog het naarst is. Tegelijkertijd wordt het kind afgeleid. Bijvoorbeeld met kijken naar een balletje, hand of pop. Of door rekensommen te maken, bepaalde bewegingen uit te voeren, woorden te spellen. Met als resultaat dat de spanning van de nare herinnering vermindert. Zo ontstaat ruimte om op een andere manier naar het voorval te kijken. Soms nemen na één à twee sessies de klachten al af. Bij complex trauma zijn dit er veelal meer.

Zie ook dit praktijkverhaal van de kwetsbare Myrthe die zichzelf door grensoverschrijdend gedrag in moeilijkheden brengt, of het verhaal van de seksueel misbruikte Zoë (15 jaar) die tevens baat heeft bij EMDR.

EMDR is een effectief bewezen behandelmethode.

Meer weten over EMDR Therapie?

De medewerkers van het Frontoffice staan u graag te woord! U bereikt hen telefonisch op 088 – 505 84 00 of per e-mail.

Noot

EMDR Therapie is tevens online mogelijk zodat cliënten ook nu, ondanks corona, gewoon geholpen worden!