Wat is EMDR?

Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing

De behandeling is bedoeld voor mensen met PTSS en andere traumagerelateerde klachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als gevolg van een (of meer) ingrijpende gebeurtenis(sen), waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

EMDR zorgt ervoor dat:

  • Herinneringen aan ingrijpende gebeurtenissen goed worden verwerkt en opgeslagen in het geheugen
  • Klachten – veroorzaakt door ingrijpende gebeurtenissen – verminderen

 

Zie ook dit praktijkverhaal van de kwetsbare Myrthe die zichzelf door grensoverschrijdend gedrag in moeilijkheden brengt, of het verhaal van de seksueel misbruikte Zoë (15 jaar) die tevens baat heeft bij deze behandeling.

Behandelduur

Een behandeling bestaat uit ongeveer 12 individuele wekelijkse behandelingen.

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een effectief bewezen behandelmethode.