Ambassadeur Jeugdhulp Carien de Graaf vertelt

Ambassadeur Jeugdhulp Carien staat voor haar vak

Samen met haar collega-jeugdprofessionals binnen De Rading én jeugdwerkers in de regio, zorgt Carien de Graaf dat gezinnen met problemen de best passende hulp krijgen. Ze is een professional die staat voor haar vak en werkt vanuit haar hart. Dat ging gelijk sneller kloppen toen ze door haar directie gevraagd werd voor de rol van Ambassadeur Jeugdhulp.

Eerste Leergang Ambassadeurs Jeugd

“Samen met 14 andere jeugdhulpprofessionals uit ’t land stapte ik in januari 2019 in dit avontuur met de Leergang Ambassadeurs Jeugd. Een compleet nieuwe eenjarige opleiding. Speciaal ontwikkeld voor jeugdhulpprofessionals die trots zijn op hun vak en dit graag een aantal jaren breder willen uitdragen. Na 12 maanden sloten we de leergang af met een individuele Meesterproef.

In dat jaar werden we zowel als groep begeleid als een-op-een, kregen we bijvoorbeeld een training in lobbyen én gingen we vanaf dag één aan de slag met verschillende vraagstukken en thema’s. Onder meer met de Jeugdwet. Hoe ziet die er eigenlijk precies uit en wat voor verantwoordelijkheden hebben gemeentes, het ministerie van vws en de jeugdzorgorganisaties zoal?

Kwaliteit hulpverlening kind en gezin voorop

Vragen waar jeugdwerkers zich normaal gesproken niet of nauwelijks mee bezighouden. Die willen maar een ding: kinderen en gezinnen zonder oponthoud de beste hulp verlenen! Maar, door de manier waarop de Jeugdwet werkt, struikel je uiteindelijk toch over sommige thema’s. Bijvoorbeeld het woonplaatsbeginsel of tijdschrijven. Hoe gaaf zou het zijn wanneer de Ambassadeurs Jeugd mede voor elkaar krijgen dat dit soort obstakels en regeldruk verdwijnen doordat wij zichtbaar maken hoe ‘t op de werkvloer knelt.

Kritische vragen stellen

Als jeugdhulpambassadeur stel ik wethouders, Kamerleden, ministers daarom met alle liefde kritische vragen over hoe onze branche georganiseerd is. Wanneer ik dan later in een Kamerdebat een minister hoor herhalen ‘wanneer gaan we hiervan verbeteringen merken op de werkvloer?’ en hij daarna zegt aan het antwoord te werken, geeft me dat veel voldoening. Het betekent dat we gehoord worden en intussen een serieuze speler zijn in dit toch ook politieke spel.

Ambassadeur Jeugd verbindt binnen met buiten

Waar mogelijk verbind ik interne vraagstukken met externe ontwikkelingen. Zoals het tijdschrijven dat ik al noemde. Dat dit anders moet, daar is iedereen het wel over eens. De vraag is alleen hoe? Door hierover met onze afdeling financiën te sparren, krijg ik een goed beeld van wat op de werkvloer (on)mogelijk is. Inzichten die ik vervolgens uitwissel en bediscussieer met mijn collega-ambassadeurs, waarna iedereen er in zijn/haar regio of landelijk weer aandacht voor vraagt. Super waardevol allemaal. Zowel voor mijn persoonlijke groei als voor de ontwikkeling van De Rading!

Werkconferentie Perspectief voor de Jeugd

Zo was ik begin dít jaar aanwezig bij de Werkconferentie Perspectief voor de Jeugd. Bedoeld om het onder andere over knelpunten te hebben die na de invoer van de Jeugdwet zijn blijven bestaan. Want ondanks dat sindsdien veel dingen beter gaan, is bijvoorbeeld nog geen oplossing gevonden voor het te vaak doorplaatsen van kinderen, voor de te hoge werkdruk van professionals, of de verschillen in slagkracht en regie bij gemeenten om jeugdhulp goed te organiseren.

Bijdragen aan positief beeld jeugdwerk

Jammer genoeg komen die knelpunten vooral in de media, terwijl er nog zo veel geslaagde verhalen óók te vertellen zijn. Vanuit mijn ambassadeursrol pak ik daarom graag met beide handen alle kansen aan om de beeldvorming over ons prachtige werk te beïnvloeden door (meer) positief jeugdnieuws te brengen!”

Carien de Graaf
Ambassadeur Jeugd | Coördinator Jeugdhulp Frontoffice
De Rading Jeugd- & Opvoedhulp

_________________________________________________________

Meer weten?

Mail Carien gerust en volg haar op LinkedIn.