Samenwerking jeugdhulp belangrijk voor gezinnen met problemen

Gezin met uit-huis-geplaatst meisje gebaat bij nauwe samenwerking jeugdhulp

Praktijkverhaal over hoe een uit-huis-geplaatst meisje door jeugdhulp van SOVEE in combinatie met intensieve Nanny Plus*-opvoedhulp snel weer thuis kan wonen

*Per 1-1-2022 gaat Nanny Plus verder onder een nieuwe naam: de ThuisOrthoPedagoog. 

De pittige Nora (4 jaar) bepaalt zo ongeveer alles wat er thuis gebeurt en gaat continu over de grenzen van haar moeder Susan heen. Susan wordt hierdoor buitenproportioneel streng met als gevolg een onhoudbare thuissituatie en overbelaste moeder. SAVE bepaalt dat het beter is om Nora tijdelijk uit huis te plaatsen bij haar oom en tante en voor Susan de hulp van Nanny Plus in te schakelen zodat haar dochtertje, zodra de tijd rijp is, weer bij haar kan wonen.

Bij Nanny Plus is op dat moment geen plek, maar wel bij samenwerkingspartner SOVEE. SOVEE kan Susan en haar dochter ter overbrugging helpen – deed dit al eens eerder – en is er meteen de dag nadat Nora weer thuiskomt.

Overdrachtsgesprek SOVEE met SAVE, moeder, Nanny Plus

Voordat ik als Nanny Plus-behandelaar start, komen eerst SOVEE, SAVE en ik na drie weken bij Susan thuis om uit te wisselen hoe de overbruggingshulp verliep. Wat ging haar goed af? Wat kon beter? En waar heeft ze nog hulp bij nodig? Informatie die ik meeneem naar en verwerk in mijn Nanny Plus-behandeling.

Ook wordt op dat moment afgesproken dat SOVEE tijdens Nanny Plus op de achtergrond aangehaakt blijft. Dit is niet alleen plezierig voor alle betrokkenen, maar simpelweg ook efficiënt met het oog op mogelijke vervolghulp.

Onzekerheden overwinnen en zelfvertrouwen vergroten

In plaats van bij herhaling te horen krijgen wat je allemaal fout doet, benadrukt Nanny Plus juist wat goed gaat. Hierdoor groeit je zelfvertrouwen, worden onzekerheden minder en sta je steeds sterker in je schoenen. Net als Susan.

SOVEE blijft als jeugdhulpverlener betrokken

Buiten haar familie, die moeder en dochter al op allerlei manieren helpt, vindt Susan het een fijn idee om wanneer ik – als jeugdhulpspecialist – weer vertrokken ben ook laagdrempelig hulp van buitenaf te kunnen blijven vragen. We spreken daarom in een afsluitende overdracht af dat SOVEE, zo lang als Susan dit nodig heeft, actief bij het gezin betrokken blijft.

Daarom is nauwe samenwerking jeugdhulp zo waardevol

Deze casus laat maar weer eens zien hoe waardevol het is om als jeugdhulpverlener je netwerk te kennen én benutten. Mede dankzij de flexibiliteit en inzet van samenwerkingspartner SOVEE kan Susans gecombineerde hulpverlening snel starten en hoeven moeder en dochter niet langer dan strikt noodzakelijk van elkaar gescheiden te blijven.

Met uiteindelijk als resultaat dat Susan een opgeruimder huis en hoofd heeft, meer balans, een beter dag- en avondritme, én mooie andere keuzes durft te maken voor zichzelf en Nora!

Linda van Vliet
Orthopedagoog team Diagnostiek & behandeling
De Rading Jeugd- & Opvoedhulp

 

**Om hun privacy te beschermen zijn de cliëntnamen verzonnen**

______________________________________________________________________________________________________________

Meer weten over de intensieve behandeling van Nanny Plus bij gezinnen thuis?

Kijk op Nanny Plus Gezinsbehandeling of bel de medewerkers van het Frontoffice. Zij staan u graag te woord!
U bereikt hen telefonisch op 088 – 505 84 00 of per e-mail.