Gezonde hechting belangrijke basis voor ontwikkeling pleegkind

Gezonde hechting belangrijke basis voor ontwikkeling pleegkind

Gezonde hechting belangrijke basis voor ontwikkeling pleegkind.

Praktijkverhaal over hoe Video Interactie Begeleiding (VIB) helpt bij hechting

Steven (9 jaar) woont sinds een paar maanden bij zijn pleegouders. Het is een nieuwsgierig mannetje dat je de oren van ‘t hoofd kletst en continu contact zoekt. Heel gezellig, maar pleegouders merken dat hij veel van hen vraagt.

Na de eerste periode van wennen vragen pleegouders aan mij hoe zij om kunnen gaan met het voortdurende appèl dat Steven op hen doet. Want een pleegkind zet je vanzelfsprekende gezinsleven flink op zijn kop. Zeker wanneer een kind – zoals Steven – continu om bevestiging en aandacht vraagt. Het is bekend dat de gehechtheid van elk pleegkind in de basis beschadigd is. Dit vraagt extra inzet van pleegouders in de eerste periode na de plaatsing.

Gezond gehechte kinderen hebben vertrouwen

Een kind met een gezonde hechting heeft niet continu bevestiging nodig, omdat het erop kan vertrouwen dat de ander er voor hem is. Ook als diegene niet direct in de buurt is. Samen met de pleegouders ga ik kijken wat we kunnen zien aan Stevens hechtingssignalen. We gaan aan de slag met VIB preventief: een vorm van Video Interactie Begeleiding die wordt ingezet aan het begin van een plaatsing. Ik maak een video-opname van het contact tussen Steven en zijn pleegouders, die ik daarna samen met zijn pleegouders analyseer en interpreteer. Door die beelden te bekijken, zien pleegouders welke signalen Steven afgeeft en hoe zij daarop het best kunnen aansluiten.

Op beeld is te zien dat Steven zijn pleegouders vaak niet goed kan volgen en de communicatie snel gaat. Ook weet Steven niet altijd wat zijn pleegouders van hem verwachten. Hij lost dit op door veel vragen te stellen en te praten. De pleegouders voelen Stevens appèl en raken hier soms geïrriteerd door. Vervolgens trekken zij zich terug waardoor Steven in de war raakt.

Bouwstenen van hechting

Tijdens het VIB-traject is er veel aandacht voor psycho-educatie. Pleegouders leren daarin hoe hechting werkt door de bouwstenen van hechting. Bij Steven komt naar voren dat hij gezonde aanzetten tot hechting heeft, maar dat hij in de onderste bouwstenen stukken mist. Hierdoor heeft hij niet het vertrouwen dat de ander er voor hem is. Dit verklaart waarom Steven zo alert is, veel om bevestiging vraagt en de nabijheid van zijn pleegouders blijft opzoeken. Verder is te zien dat Steven moeite heeft met herkennen en reguleren van zijn emoties.

Aansluiten bij belevingswereld van pleegkind

Via de principes van Video Interactie Begeleiding leer ik Stevens pleegouders hoe zij beter kunnen aansluiten bij zijn belevingswereld. Hij is dan wel al negen, maar op emotioneel gebied heeft Steven eerder het niveau van een peuter en dit vraagt een andere benadering. Steven heeft de ruimte nodig om klein te mogen zijn, vragen te stellen, verzorgd te worden, veel te babbelen, en heeft letterlijk de nabijheid van zijn pleegouders nodig. Dit vraagt van de pleegouders dat zij op Steven aansluiten en positief voorzeggen wat ze van hem verwachten. Voor zijn pleegouders en mij is het duidelijk dat Steven iets in te halen heeft. Gelukkig hebben zij nu de tools om hem daarbij te helpen!

Tijdens het VIB-traject van Steven wordt op beeld zichtbaar dat de vertrouwdheid tussen hem en zijn pleegouders groeit.

VIB geeft pleegouders vertrouwen voor de toekomst

De komst van een pleegkind vraagt veel extra tijd, aandacht en een lange adem. Aan pleegouders wordt meer dan het ‘gewone’ opvoeden gevraagd. Ik ben enthousiast dat ik juist bij startende plaatsingen, waar de omgangspatronen nog niet vastliggen, met pleegouders samen kan kijken naar de gehechtheid van hun pleegkind. Door met elkaar te investeren in het vertrouwen van een pleegkind, ontstaat een mooie basis voor een langdurige pleegzorgplaatsing.

Annemarie Manschot
Pleegzorgbegeleider De Rading Jeugd- & Opvoedhulp
Gespecialiseerd in hechting

__________________________________________________________________________________

Meer weten over VIB en gezonde hechting?

Kijk in onze InterventieWijzer of bel de medewerkers van het Frontoffice. Zij staan u graag te woord!
U bereikt hen telefonisch op 088 – 505 84 00 of per e-mail.Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?