Behandelingen

Voor wie wordt VIB-G ingezet en wanneer? VIB-G voor pleegouders Bij de start van de plaatsing van een pleegkind (0-12 jaar) kan VIB ter ondersteuning worden ingezet tijdens de opbouw van een hechtingsrelatie tussen pleegouders en pleegkind. Wanneer er vragen of zorgen zijn over gedrag of...

Na het laatste ouder-behandelaar-gesprek van de module Ouderbegeleiding deelt een ‘moeder op afstand’ in een brief haar persoonlijke, ontroerende verhaal. "Ik heelde mezelf doordat wij samen naar mij luisterden. Ik leerde dat de wijsheid er al zat."...

2thepoint is een intensieve hulpvorm die alles in het werk stelt kinderen die in een pleeggezin zijn geplaatst naar huis te laten terugkeren....

Deze interventie helpt de achtergrond van denken, handelen, voelen in relaties met belangrijke anderen te begrijpen - beschouwt heden en verleden als onlosmakelijk verbonden - en herstelt intergenerationale (gezins)problemen. ...

MDFT Familietherapie leert gezinnen met 12-23 jarigen die ernstige problemen hebben om vastgeroeste systeem-/gedragspatronen te doorbreken en de communicatie te verbeteren waarna ze weer optimistisch samen verder kunnen....

Nanny Plus is een intensieve orthopedagogische thuisbehandeling die negatieve gezinsinteracties verheldert én aanpakt en waardoor bijvoorbeeld 'dreigende' uithuisplaatsingen voorkomen kunnen worden....

Het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis kan tot blijvende klachten leiden. Kinderen kunnen er in hun ontwikkeling door worden belemmerd. EMDR Therapie (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) vermindert of verhelpt die klachten....

WRITEjunior helpt kinderen (in de leeftijd van 4 tot 18 jaar) traumatische ervaringen te verwerken, het gevoel van controle over hun eigen leven terug te krijgen en laat posttraumatische klachten (PTSS) sterk afnemen of verdwijnen....

VIB-G legt (pleeg)ouder-kind-communicatie vast in videofragmenten en maakt zichtbaar wat in de basis goed gaat en wat beter kan. De interventie zorgt dat de basiscommunicatie verbetert en het vertrouwen van (pleeg)kinderen groeit....

PIPA - Preventieve Interventie Pleeg- en Adoptieouders (voorheen PPI) - ondersteunt pleegouders bij het opbouwen van de nieuwe relatie met hun pleegkind. Het is een effectief bewezen methode die tevens helpt om breakdown te voorkomen. ...