Overig

Wat doet een Jeugdzorgwerker Zelfstandigheidstraining? Opstellen hulpverleningsplannen in samenwerking met de jongere, het team en andere disciplines, onder verantwoordelijkheid van de gedragswetenschapper Vertalen hulpverleningsplannen naar voor de jongere concrete stappen Borgen orthopedagogische situatie door: observeren van de groep, onderkennen, interveniëren en begeleiden van het groepsdynamische...

Wat doet een Jeugdzorgwerker Meidenhulp? Direct meiden helpen (zowel individueel als groepsgericht) Fungeren als mentor van één of enkele meiden Samenwerken met in- en externe disciplines Deelnemen aan teamoverleg Meiden in het familiesysteem begeleiden (Fides) Individuele begeleidingsplannen opstellen en uitvoeren (Fides) Gestructureerd observeren en observatieverslag...

Wat doet een Begeleider Pleegzorg? Zorgen voor begeleiding van pleegkind, ouder(s) en pleegouder(s) Opstellen van rapportages over de ondersteuning van pleegouder(s) Volgen van en rapporteren over de ontwikkeling van het pleegkind Bemiddelen, interveniëren in crisissituaties Onderhouden van contacten met scholen en andere betrokkenen Wat vragen wij...

Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?