Cliëntdossier opvragen en inzien

Uw kind krijgt jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Voor ieder kind dat jeugdhulp ontvangt, wordt een dossier aangelegd met relevante gegevens over de hulp. 

 

Als uw kind 16 jaar of ouder is, en goed in staat is zijn/haar eigen belangen in te schatten, mogen anderen het dossier alleen inzien als hij/zij daarvoor toestemming geeft. Als uw kind 12 jaar of ouder is, en in staat is zijn/haar eigen belangen goed in te schatten, mag hij/zij zelf zijn dossier inzien.

 

Daarnaast mogen ook de ouders met gezag, de voogd, derden en rechtstreeks bij de hulp betrokken jeugdhulpverleners het dossier inzien en opvragen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Wie mag onder welke voorwaarden een cliëntdossier inzien?

  • Het kind als het 12 jaar of ouder is
  • Ouders met gezag of de voogd als het kind nog geen 16 jaar is
  • Derden (afhankelijk van de leeftijd):
    – met toestemming van de ouders met gezag of de voogd als het kind nog geen 12 jaar is
    – met toestemming van de ouders met gezag of de voogd en van het kind als dat 12, 13, 14 of 15 jaar is
    – met toestemming van het kind dat 16 jaar of ouder is
  • De hulpverlener die rechtstreeks bij de hulp betrokken is. Hij/zij heeft geen toestemming nodig

Cliëntdossier inzien

Als aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, mag een cliëntdossier worden ingezien nadat dit aan de betrokken hulpverlener is gevraagd. Als in het dossier iets staat wat niet klopt, dan kan dit worden aangepast of weggehaald. Naast de cliënt en de betrokken hulpverlener mag verder niemand in het dossier kijken, tenzij daarvoor toestemming is gegeven (zie voorwaarden hierboven).

Inzage in een dossier kan worden geweigerd wanneer het schadelijk is voor de privacy van derden (andere personen) en het privacybelang ‘zwaarwegend’ is. Op basis daarvan kan persoonlijke informatie uit het cliëntdossier over bijvoorbeeld de ene ouder worden afgeschermd voor de andere (gescheiden) ouder. Ook is het mogelijk om informatie af te schermen die bijvoorbeeld door een docent is gegeven.

Kopie cliëntdossier opvragen

Een cliënt heeft altijd het recht om een kopie van zijn/haar dossier op te vragen. Hij/zij vraagt hiervan een kopie door het formulier Verzoek kopie cliëntdossier volledig in te vullen en ondertekenen, daar een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs aan toe te voegen en deze (per mail of post) naar De Rading te sturen.

Wanneer de aanvrager niet de cliënt is, is ook een kopie van het legitimatiebewijs nodig. De Rading is namelijk verplicht om vast te stellen dat zij alleen een kopie van een cliëntdossier overhandigt aan personen die hiervoor bevoegd zijn of die toestemming hebben van de cliënt.

Wat anderen over je mogen weten?

Je leest het bij ‘Ken je rechten’ op de website van Jeugdstem.