Cliëntenraad - Groep betrokken jongeren en ouders

Camille vertelt over haar deelname

Om van hen te leren, vragen wij cliënten om hun mening, advies en ideeën via de Cliëntenraad: een groep betrokken jongeren en ouders die vertelt hoe zij de hulpverlening van De Rading ervaren en die kritisch meedenkt over hoe deze kan worden verbeterd. Ook staat in de Jeugdwet dat wij verplicht zijn dit aan cliënten te vragen. Ook wel medezeggenschap genoemd.

“Ik vind de Cliëntenraad echt bij mij passen, omdat ik dit zie als de brug die nodig is om cliënten en hulpaanbieders te verbinden.” Daniëlle 

Moeder (36) van een kind dat door De Rading wordt begeleid

Praat en denk ook mee en word lid van de Cliëntenraad!

Je kunt lid worden van de Cliëntenraad als je 14 jaar of ouder bent en hulp of begeleiding krijgt van De Rading (of afgelopen jaar hebt gehad).

De Cliëntenraad vergadert ongeveer acht keer per jaar op het hoofdkantoor in Utrecht of digitaal.
Als lid van de Cliëntenraad heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan congressen, cursussen en/of (landelijke) bijeenkomsten.

Daarnaast ontvang je voor Cliëntenraad-lidmaatschap een vergoeding.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad oefent invloed uit op het zorg-/hulpverleningsbeleid van De Rading door (gevraagd en ongevraagd) te adviseren en door advies- of instemmingsaanvragen te beoordelen. Bijvoorbeeld over:

  • Een wijziging in het behandelaanbod
  • Een protocol over veiligheid voor jongeren en ouders
  • Omgaan met nieuwe ontwikkelingen binnen de jeugdzorg

 

De Cliëntenraad raadpleegt hierbij regelmatig de jongeren, kinderen en ouders die zij vertegenwoordigt en neemt dit mee in het advies.

Cliëntenraad contactgegevens

Wil je lid worden, heb je een vraag aan de Cliëntenraad of wil je een onderwerp bij hen aandragen? Neem dan contact op via:

 

E-mail

info@rading.nl

 

Gewone post

Cliëntenraad De Rading

T.a.v. Secretariaat

p/a Pahud de Mortangesdreef 61

3652 AB  Utrecht

Medezeggenschapsregeling Cliëntenraad

De medezeggenschap van De Rading Cliëntenraad is vastgelegd in een Cliëntenraad Medezeggenschapsregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen (Wmcz).