Cliëntenraad - Groep betrokken jongeren en ouders

“Omdat ik de kwaliteit van zorg wil helpen verbeteren, ben ik lid geworden” vertelt scholiere Renée aan ‘collega’-cliëntenraadlid Mariëlle

Wat Renée nog meer te vertellen heeft, dat lees je hier!

“Ik vind de Cliëntenraad echt bij mij passen, omdat ik dit zie als de brug die nodig is om cliënten en hulpaanbieders te verbinden.” Desiree

Moeder (36) van een kind dat door De Rading wordt begeleid.

Om van hen te leren, vragen wij cliënten om hun mening, advies en ideeën via de Cliëntenraad: een groep betrokken jongeren en ouders die vertelt hoe zij de hulpverlening van De Rading ervaren en die kritisch meedenkt over hoe deze kan worden verbeterd. Ook staat in de Jeugdwet dat wij verplicht zijn dit aan cliënten te vragen. Ook wel medezeggenschap genoemd.

De Cliëntenraad oefent invloed uit op het zorg-/hulpverleningsbeleid van De Rading door (gevraagd en ongevraagd) te adviseren en door advies- of instemmingsaanvragen te beoordelen. Bijvoorbeeld over:

  • Een wijziging in het behandelaanbod
  • Een protocol over veiligheid voor jongeren en ouders
  • Omgaan met nieuwe ontwikkelingen binnen de jeugdzorg

De Cliëntenraad vraagt dan ook de jongeren, kinderen en ouders die zij vertegenwoordigt om raad en neemt dit mee in het advies.

Praat en denk ook mee en word lid

Jouw inbreng is hard nodig!

Doe je mee?

Soreda die de Cliëntenraad ondersteunt – zie ook het filmpje verderop – vertelt je er graag meer over!

 

Je bereikt haar via CR@rading.nl.

Heb je een onderwerp dat je graag door de Cliëntenraad wilt laten bespreken?

Mail dit dan naar CR@rading.nl zodat jouw punt op de agenda van de eerstvolgende vergadering kan worden gezet!

Eerstvolgende vergadering

Dinsdag 2 juli van 16:30 tot 18:30 uur in Bunnik.

 

De gespreksonderwerpen/agendapunten:

  • Diverse mededelingen
  • Ledenwerving
  • Hoe ziet de bestuurder de rol van de CR bij het bespreken van incidenten
  • Ziet de bestuurder, en zo ja hoe, de CR een rol spelen in de online wereld van De Rading
  • Hoe ziet de bestuurder de rol van de CR m.b.t. ervaringsdeskundigheid

 

 

Medezeggenschapsregeling Cliëntenraad

De medezeggenschap van De Rading Cliëntenraad is vastgelegd in een Cliëntenraad Medezeggenschapsregeling (die gebaseerd is op de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen (Wmcz)).