Cliëntenraad - Groep betrokken jongeren en ouders

“Omdat ik de kwaliteit van zorg wil helpen verbeteren, ben ik lid geworden” vertelt scholiere Renée aan ‘collega’-cliëntenraadlid Mariëlle

Wat Renée nog meer te vertellen heeft, dat lees je hier!

Om van hen te leren, vragen wij cliënten om hun mening, advies en ideeën via de Cliëntenraad: een groep betrokken jongeren en ouders die vertelt hoe zij de hulpverlening van De Rading ervaren en die kritisch meedenkt over hoe deze kan worden verbeterd. Ook staat in de Jeugdwet dat wij verplicht zijn dit aan cliënten te vragen. Ook wel medezeggenschap genoemd.

“Ik vind de Cliëntenraad echt bij mij passen, omdat ik dit zie als de brug die nodig is om cliënten en hulpaanbieders te verbinden.” Desiree

Moeder (36) van een kind dat door De Rading wordt begeleid.

Praat en denk ook mee en word lid

Jouw inbreng is hard nodig!

Je kunt lid worden van de Cliëntenraad als je 14 jaar of ouder bent en hulp of begeleiding krijgt van De Rading (of afgelopen jaar hebt gehad).

De Cliëntenraad vergadert ongeveer acht keer per jaar op het hoofdkantoor in Bunnik of digitaal.
Als lid van de Cliëntenraad heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan congressen, cursussen en/of (landelijke) bijeenkomsten.

Daarnaast ontvang je voor jouw Cliëntenraad-lidmaatschap een vergoeding.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad oefent invloed uit op het zorg-/hulpverleningsbeleid van De Rading door (gevraagd en ongevraagd) te adviseren en door advies- of instemmingsaanvragen te beoordelen. Bijvoorbeeld over:

  • Een wijziging in het behandelaanbod
  • Een protocol over veiligheid voor jongeren en ouders
  • Omgaan met nieuwe ontwikkelingen binnen de jeugdzorg

 

De Cliëntenraad raadpleegt hierbij regelmatig de jongeren, kinderen en ouders die zij vertegenwoordigt en neemt dit mee in het advies.

Cliëntenraad contactgegevens

Wil je lid worden, heb je een vraag aan de Cliëntenraad of wil je een onderwerp bij hen aandragen? Neem dan contact op met Soreda die de Cliëntenraad ondersteunt!

 

E-mail en telefoonnummer

Je bereikt Soreda per mail via s.van.geerenstein@rading.nl, telefonisch op 06 – 83 21 22 98, en per gewone post op het adres hierna.

 

Gewone post

Cliëntenraad De Rading

T.a.v. Soreda van Geerenstein

p/a Kosterijland 46

3981 AJ  Bunnik

Medezeggenschapsregeling Cliëntenraad

De medezeggenschap van De Rading Cliëntenraad is vastgelegd in een Cliëntenraad Medezeggenschapsregeling (die gebaseerd is op de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen (Wmcz)).