Cookie- en privacybeleid

Het privacybeleid is van toepassing op de diensten van De Rading. We leggen onderstaand uit welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we dit doen en voor welke doeleinden. Ook het cookiebeleid wordt toegelicht.

 

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met De Rading en zorgen ervoor voor dat de persoonsgegevens die ons worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

U leest er meer over in deze privacyverklaring.

 

De Rading is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen waarnaar wordt verwezen. Door deze website te bezoeken/gebruiken, accepteert u het privacybeleid.

Gebruik persoonsgegevens

Ingevulde gegevens worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij De Rading verplicht is dit te doen op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak. Meer details vindt u in de al genoemde privacyverklaring.

Verwerken bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun (pleeg)kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder toestemming van ouders. Bent u ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld? Neem dan contact met ons op via info@rading.nl, zodat wij die informatie kunnen verwijderen.

Communicatie

Wanneer e-mail of andere berichten naar ons worden verzonden, is het mogelijk dat die berichten worden bewaard. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de situatie relevant zijn. Alleen dan kunnen wij vragen verwerken en verzoeken beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de eigen, beveiligde servers van De Rading of die van een derde partij met een beveiligde server. Wij stellen persoonsgegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Gebruik cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein tekstbestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze beveiligde servers teruggestuurd worden.

We gebruiken functionele cookies die essentieel zijn voor gebruik van de website, zoals kunnen navigeren, formulieren versturen, aangegeven keuzes en voorkeuren onthouden. Bedoeld om een betere gebruikservaring te creëren en de inhoud aan behoeften te kunnen aanpassen.

Socialmediacookies worden alleen gebruikt op de ‘blog’-pagina’s (berichtenpagina’s) zodat het mogelijk is om blogs direct te delen op diverse socialmediaplatformen.

Wanneer wij video’s toevoegen worden daar cookies van derden aan gekoppeld (zoals YouTube of Vimeo) om het mogelijk te maken die beelden op onze website af te spelen.

Cookies aanpassen

Pas uw cookie voorkeur aan

Uitzetten cookies

Het is mogelijk uw internetbrowser zo in te stellen dat cookies niet geplaatst worden. Uiteraard kunt u ook de cookies van onze website niet meer accepteren door dit aan te passen in de browser. Het kan dan wel voorkomen dat sommige webfuncties niet werken zonder de (functionele) cookies. Meer informatie over in- en uitschakelen of verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of via de help-functie van uw browser. Lees eventueel meer op Aboutcookies.org.uk.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om statistische informatie over het gebruik van de website bij te houden. De statistische informatie die hiervoor naar de servers van Google Inc. wordt verzonden is zoveel mogelijk geanonimiseerd, zoals uw IP-adres. Verder delen we géén gegevens met Google (en hun partners) en hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. De Rading heeft geen invloed op de verwerking en opslag van die informatie op de servers van Google die zich ook buiten de Europese Unie kunnen bevinden.

Er is altijd de mogelijkheid om cookies van Google Analytics niet op te laten slaan. Dit kunt u zelf aanpassen via deze tool van Google.

Doeleinden

Wij gebruiken (persoons)gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die verstrekt wordt (zoals invullen van een contactformulier). Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van De Rading of die van een derde partij. Die gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons, door een eed of wettelijke verplichting.

Webhosting en e-mail

Wij nemen webhosting af via een externe samenwerkingspartij die servers heeft op Google Cloud. Zij verwerken persoonsgegevens namens De Rading en gebruiken die gegevens niet voor eigen doeleinden. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Onze samenwerkingspartij is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van een extern ICT-bedrijf en Microsoft Office 365. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Het ICT-bedrijf en Microsoft hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Bewaartermijn gegevens

Algemene bezoekgegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard. Gegevens die ons worden verschaft om telefonisch of per e-mail contact te kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden.

Dit betekent dat wij klantprofielen bewaren totdat is aangegeven dat niet langer van onze diensten gebruik wordt gemaakt. Als u dit aangeeft, vatten wij dit tevens op als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met (persoons)gegevens wel te bewaren. Die gegevens bewaren wij volgens de wettelijk bewaartermijnen. Zie de privacyverklaring.

Wijzigingen in privacybeleid

De Rading behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement. Op deze pagina staat echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij al verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Persoonsgegevens veranderen of verwijderen

Wij geven uiteraard de mogelijkheid om persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen die op dit moment aan ons verstrekt zijn. Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy- en cookiebeleid? Stuur ze dan per e-mail naar info@rading.nl.

Klacht indienen

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder als er twijfel is over het privacybeleid of de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Dit kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

De Rading Jeugd & Opvoedhulp
Antwoordnummer 9854
3500 ZJ UTRECHT
info@rading.nl

De inhoud van deze pagina is voor het laatst aangepast op 12 februari 2021.