Cursussen, trainingen, themabijeenkomsten voor pleegouders

Naast de ondersteuning van uw pleegzorgbegeleider heeft De Rading speciaal voor u een opleidingsaanbod ontwikkeld. Hiermee doet u waardevolle inzichten op en krijgt u extra handvatten voor de opvoeding van uw pleegkind.

Pleegoudercursussen, -trainingen en -themabijeenkomsten worden u kosteloos aangeboden en zijn uitsluitend bedoeld voor al geaccepteerde pleegouders van De Rading.

Als u op onderstaande links klikt, leest u meer over de inhoud, doelen, tijden van de cursussen en trainingen. De Rading biedt een deel ervan ook voor andere pleegouders in Nederland aan via het platform pleegzorg.nl.

Drank & Drugs | themabijeenkomst voor pleegouders

Ben jij op de hoogte van de nieuwste drug-trends onder jongeren? Herken je de signalen? Laat je er op dinsdag 31 januari over informeren tijdens een interactieve thema-avond o.l.v. Philip Goedhoop van Jellinek.

Mindful ouderschap | online cursus voor pleegouders

De cursus Mindful (bewust) ouderschap helpt om uit de stress-van-alledag te stappen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor (pleeg)ouder-kind-contact en genieten van met elkaar samen zijn. Duur: 8 avonden.

Seksueel gedrag pleegkind | online cursus voor pleegouders

Welk gedrag past bij een normale seksuele ontwikkeling en wat is juist grensoverschrijdend of zorgelijk? Maar bijv. ook het belang van seksuele voorlichting en opvoeding komen aan bod. Duur: 30 minuten.

Trauma bij pleegkind | online cursus voor pleegouders

Aan de hand van onder meer een animatie krijg je inzicht in wat trauma eigenlijk is, hoe je je pleegkind hierbij steunt én hem/haar kunt helpen van trauma te herstellen. Duur: 30 minuten.

Verstandelijk beperkte ouders | online cursus voor pleegouders

Een licht verstandelijke beperking bij de ouder van je pleegkind heeft gevolgen voor het ouderschap én je samenwerking met hem/haar. In deze cursus krijg je tips en meer informatie. Duur: 30 minuten.

Eigen kinderen | online cursus voor pleegouders

Ontdek in deze praktische online cursus (e-learning) samen met je eigen kind wat zijn/haar positie is in je pleeggezin en waar hij/zij eventueel tegen aanloopt. Duur: 30 minuten.

Verlies en rouw pleegkind | online cursus voor pleegouders

Aan de hand van een aantal praktijkverhalen wordt duidelijk dat een uithuisplaatsing voor een pleegkind niet alleen verlies inhoudt maar ook rouw. Je leert hoe je hem/haar hierbij kunt steunen. Duur: 30 minuten.

Positief Opvoeden, Triple P | online cursus voor pleegouders

De training Positief Opvoeden, Triple P (Positief Pedagogisch Programma), geeft concrete handvatten voor de opvoeding van je pleegkind en helpt gedragsproblemen te verminderen.

Cursus Refresh | Adempauze voor pleegouders

Het opvoeden van (pleeg)kinderen is een bijzondere uitdaging. Het kan mooi zijn, maar af en toe ook ingewikkeld of zwaar. Juist dan is het belangrijk om als pleegouder een adempauze te nemen.

Tiener In Pleeggezin (TIP) | training voor pleegouders

Deze training geeft een kijkje in de leefwereld van tieners en reikt theoretische achtergronden aan bij (pleeg)tienerthema’s. TIP is geschikt voor zowel startende als ervaren pleegouders.

Zorgen voor een getraumatiseerd kind | training voor pleegouders

Een pleegkind heeft vaak veel meegemaakt en kan hierdoor getraumatiseerd zijn. Deze training helpt om trauma bij je pleegkind te herkennen en hoe je daar goed mee omgaat. Duur: 5 avonden.

Contact met ouders | online cursus voor pleegouders

De band tussen een pleegkind en zijn biologische ouders is blijvend. Goed ouder-kind-contact is daarom belangrijk. In deze praktische e-learning leer je meer over de blijvende ouder-kind-band.

Hechting en gedrag pleegkind | online cursus voor pleegouders

In deze e-learning leer je wat mogelijke oorzaken van onveilige hechting zijn en waaruit dit blijkt. Daarnaast leer je meer over de gevolgen van onveilige hechting voor de ontwikkeling van kinderen.