Cursussen en trainingen

Cursussen en trainingen voor pleegouders

Naast de ondersteuning van uw pleegzorgbegeleider heeft De Rading speciaal voor u een opleidingsaanbod ontwikkeld. Hiermee doet u nieuwe inzichten op en krijgt u extra handvatten voor de opvoeding van uw pleegkind.

Pleegoudercursussen en -trainingen worden u gratis aangeboden en zijn uitsluitend bedoeld voor al geaccepteerde pleegouders van De Rading.

 

Als u op onderstaande links klikt, leest u meer over de inhoud, doelen, tijden van de cursussen en trainingen. In deze agenda ziet u wanneer ze gepland zijn.

Positief Opvoeden, Triple P | online cursus voor pleegouders

De training Positief Opvoeden, Triple P (Positief Pedagogisch Programma), geeft pleegouders concrete handvatten voor de opvoeding van hun pleegkind en helpt gedragsproblemen te verminderen.

Cursus Refresh | Adempauze voor pleegouders

Het opvoeden van (pleeg)kinderen is een bijzondere uitdaging. Het kan mooi zijn, maar af en toe ook ingewikkeld of zwaar. Juist dan is het belangrijk om als pleegouder een adempauze te nemen.

Seksualiteit en intimiteit | training voor pleegouders

Pleegkinderen hebben vaak een andere seksuele ontwikkeling doorlopen. Soms zijn ze zelfs in aanraking geweest met seksueel misbruik. Deze training leert pleegouders daar goed mee om te gaan.

Tiener In Pleeggezin (TIP) | training voor pleegouders

Deze training geeft een kijkje in de leefwereld van tieners en reikt theoretische achtergronden aan bij (pleeg)tienerthema’s. TIP is geschikt voor zowel startende als ervaren pleegouders.

Zorgen voor een getraumatiseerd kind | training voor pleegouders

Een pleegkind heeft vaak veel meegemaakt en kan hierdoor getraumatiseerd zijn. Deze training helpt pleegouders om trauma bij hun pleegkind te herkennen en hoe ze daar goed mee om kunnen gaan.

Contact met ouders | online cursus voor pleegouders

De band tussen een pleegkind en zijn biologische ouders is blijvend. Goed ouder-kind-contact is daarom belangrijk. In deze praktische e-learning leren pleegouders over de blijvende ouder-kind-band.

Hechting en gedrag pleegkind | online cursus voor pleegouders

In deze e-learning leren pleegouders wat mogelijke oorzaken van onveilige hechting zijn en waaruit dit blijkt. Daarnaast leren zij meer over de gevolgen van onveilige hechting voor de ontwikkeling van kinderen.

Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?