Cursussen, trainingen, themabijeenkomsten voor pleegouders

Naast de ondersteuning van je pleegzorgbegeleider heeft De Rading speciaal voor jou een opleidingsaanbod ontwikkeld. Hiermee doe je waardevolle inzichten op en krijg je extra handvatten voor de opvoeding van je pleegkind.

Pleegoudercursussen, -trainingen en -themabijeenkomsten worden je gratis aangeboden en zijn uitsluitend bedoeld voor al geaccepteerde pleegouders van De Rading.

Door op onderstaande links te klikken, lees je meer over de inhoud, doelen, tijden van de cursussen en trainingen. De Rading biedt een deel ervan ook voor andere pleegouders in Nederland aan via het platform pleegzorg.nl.

Pubers en sociale media: hoe gaat dat veilig samen? | themabijeenkomst voor pleegouders

Via sociale media contact leggen gaat snel en makkelijk. Maar het nadeel is dat je niet altijd weet wie er achter het andere schermpje zit. Datum: 21 november ’s avonds (in Bunnik).

Drank & Drugs | themabijeenkomst voor pleegouders

Ben jij op de hoogte van de nieuwste drug-trends onder jongeren? Laat je erover informeren tijdens een interactieve thema-avond o.l.v. Philip Goedhoop van Jellinek. Datum: 12 december ’s avonds (in Bunnik).

Mindful ouderschap | online cursus voor pleegouders

De cursus Mindful (bewust) ouderschap helpt om uit de stress-van-alledag te stappen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor (pleeg)ouder-kind-contact en genieten van met elkaar samen zijn. Duur: 8 avonden.

Seksueel gedrag pleegkind | online cursus voor pleegouders

Welk gedrag past bij een normale seksuele ontwikkeling en wat is juist grensoverschrijdend of zorgelijk? Maar bijv. ook het belang van seksuele voorlichting en opvoeding komen aan bod. Duur: 30 minuten.

Trauma bij pleegkind | online cursus voor pleegouders

Aan de hand van onder meer een animatie krijg je inzicht in wat trauma eigenlijk is, hoe je je pleegkind hierbij steunt én hem/haar kunt helpen van trauma te herstellen. Duur: 30 minuten.

Verstandelijk beperkte ouders | online cursus voor pleegouders

Een licht verstandelijke beperking bij de ouder van je pleegkind heeft gevolgen voor het ouderschap én je samenwerking met hem/haar. In deze cursus krijg je tips en meer informatie. Duur: 30 minuten.

Eigen kinderen | online cursus voor pleegouders

Ontdek in deze praktische online cursus (e-learning) samen met je eigen kind wat zijn/haar positie is in je pleeggezin en waar hij/zij eventueel tegen aanloopt. Duur: 30 minuten.

Verlies en rouw pleegkind | online cursus voor pleegouders

Aan de hand van een aantal praktijkverhalen wordt duidelijk dat een uithuisplaatsing voor een pleegkind niet alleen verlies inhoudt maar ook rouw. Je leert hoe je hem/haar hierbij kunt steunen. Duur: 30 minuten.

Cursus Refresh | Adempauze voor pleegouders

Het opvoeden van (pleeg)kinderen is een bijzondere uitdaging. Het kan mooi zijn, maar af en toe ook ingewikkeld of zwaar. Juist dan is het belangrijk om als pleegouder een adempauze te nemen.

Tiener In Pleeggezin (TIP) | training voor pleegouders

Deze training geeft een kijkje in de leefwereld van tieners en reikt theoretische achtergronden aan bij (pleeg)tienerthema’s. TIP is geschikt voor zowel startende als ervaren pleegouders.

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen | training voor pleegouders

Een pleegkind heeft vaak veel meegemaakt en kan hierdoor getraumatiseerd zijn. Deze training helpt om trauma bij je pleegkind te herkennen en hoe je daar goed mee omgaat. Duur: 5 avonden.

Contact met ouders | online cursus voor pleegouders

De band tussen een pleegkind en zijn biologische ouders is blijvend. Goed ouder-kind-contact is daarom belangrijk. In deze praktische e-learning leer je meer over de blijvende ouder-kind-band.

Hechting en gedrag pleegkind | online cursus voor pleegouders

In deze e-learning leer je wat mogelijke oorzaken van onveilige hechting zijn en waaruit dit blijkt. Daarnaast leer je meer over de gevolgen van onveilige hechting voor de ontwikkeling van kinderen.