Contact met ouders | online cursus voor pleegouders

Contact met ouders | online cursus voor pleegouders

De band tussen het pleegkind en de biologische ouders is blijvend en een goed contact is zeer belangrijk. In deze praktische online training (e-learning) leren pleegouders over de blijvende band tussen het pleegkind en zijn/haar ouders. De cursus gaat over hoe je je pleegkind kunt helpen zich in je pleeggezin te hechten door de onderling band tussen kind en ouders te erkennen.

De cursus bestaat uit 6 thema’s die elk via een animatie van een herkenbare situatie worden geïntroduceerd. Zo wordt gevraagd hoe jij met zo’n situatie zou omgaan. En kijk en luister je naar andere pleegouders en (ex-)pleegkinderen die vertellen hoe zij een soortgelijke situatie ervaren hebben. Tevens krijgen je praktische tips.

In totaal bevat de cursus ruim een uur aan videomateriaal en 40 naslagdocumenten (pdf’s).

Inhoud van de cursus

  • Wat houdt loyaliteit in en hoe ga je daar als pleegouder mee om?
  • Hoe bevorder je contact tussen ouders en pleegkind?
  • Op welke manier ga je om met moeilijkheden die rondom bezoekregelingen kunnen ontstaan?
  • Hoe respecteer en stimuleer je de ontwikkeling van de identiteit van het pleegkind?
  • Op welke manier ga je om met problemen en tekortkomingen van ouders (zowel richting ouders als richting pleegkind)?
  • Hoe houd je rekening met eigen grenzen en wat kun je doen als je daar tegenaan loopt?

Aantal bijeenkomsten en tijdsduur

Omdat het om een e-learning gaat, bepaal je zelf het tijdstip en de duur. Dit hangt mede af van hoe vaak de theorie in praktijk wordt geoefend en het aantal artikelen dat je erover leest.

Cursusdata

Je kunt het hele jaar door starten met deze online training.

Tijdsinvestering naast bijeenkomsten

Niet van toepassing.

Bijzonderheden

Als je besluit deze training te doen, is het raadzaam om je pleegzorgbegeleider te informeren. Door met hem/haar de training te bespreken, verbind je de theorie met de praktijk en krijgt deze nog meer waarde.

Er is een forum waar pleegouders onderling ervaringen uitwisselen over pleegouderschap.

Inschrijven

Mail opleidingscoördinator Marjolein én zet in de onderwerpregel: Aanmelding Contact met ouders.