Hechting en gedrag pleegkind | online cursus voor pleegouders

Hechting en gedrag van mijn pleegkind | online cursus voor pleegouders

In deze praktische online cursus (e-learning) leren pleegouders wat mogelijke oorzaken van onveilige hechting zijn en waaruit dit blijkt. Daarnaast leren zij meer over de gevolgen van onveilige hechting voor de ontwikkeling van kinderen.

Je leert ook wat het belang is van gezonde hechting en welk gedrag en welke reacties van pleegouders daaraan bijdragen.

Inhoud van de cursus

  • Uitleg over hechting
  • Informatie over hoe onveilige hechting terug te zien is in gedrag van pleegkinderen
  • Hoe je daar als pleegouder op kunt reageren
  • Gevolgd door een aantal casussen om mee te oefenen en op te reageren, waarbij steeds de vraag is wat heeft dit kind nodig? En hoe je dat als pleegouder biedt.
  • Tot slot worden handvatten en tips gegeven, passend bij die situatie

 

In de cursus komen zowel pleegouders als een biologische moeder aan het woord om hun ervaringen te delen. Je maakt zo kennis met verschillende gedragingen van pleegkinderen en verschillende reacties van pleegouders. Je staat stil bij je eigen mogelijkheden en valkuilen, en de mogelijkheden voor ondersteuning.

Doelen van de cursus

Na deze cursus weet je:

  • Wat (on)veilige hechting is
  • Hoe onveilige gehechtheid in het gedrag van een pleegkind te zien is
  • Hoe veilige hechtingsrelatie met een pleegkind wordt bevorderd

Aantal bijeenkomsten en tijdsduur

Omdat het om een e-learning gaat, bepaal je zelf het tijdstip en de duur. Dit hangt mede af van hoe vaak de theorie in praktijk wordt geoefend en het aantal artikelen dat je erover leest.

Cursusdata

Hele jaar door.

Tijdsinvestering naast bijeenkomsten

Niet van toepassing.

Bijzonderheden

Als je besluit deze cursus te doen, is het raadzaam om je pleegzorgbegeleider te informeren. Door met hem/haar de cursus te bespreken, verbind je de theorie met de praktijk en krijgt deze nog meer waarde.

Er is een forum waar pleegouders onderling ervaringen uitwisselen over pleegouderschap.

Inschrijven

Mail opleidingscoördinator Marjolein én zet in de onderwerpregel: Aanmelding Hechting en gedrag van mijn pleegkind.