Mindful ouderschap | online cursus voor pleegouders

Mindful (bewust) ouderschap | online cursus voor pleegouders

Ervaar je het gezinsleven als stressvol? Je bent echt niet de enige! Hier zijn vaak uiteenlopende redenen voor. Zoals de opvoeding die conflicten oplevert, stress op het werk, spanningen tussen jou en je partner, je (pleeg)kind dat extra aandacht nodig heeft, of je stelt jezelf gewoon (te) hoge eisen. Situaties die ‘zomaar’ ontstaan kunnen zijn en die nu het gevoel geven dat het anders moet.

De cursus Mindful (bewust) ouderschap helpt om uit de stress-van-alledag te stappen en meer in het hier-en-nu te zijn met je (pleeg)kind. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor contact en genieten van met elkaar samen zijn.

Inhoud van de cursus

Mindful (pleeg)ouderschap is een ervaringsgerichte cursus. De deelnemers krijgen geen praktische opvoedtips, maar:

  • Psycho-educatie
  • Meditatie
  • Bewegingsoefeningen
  • Oefeningen om stress te reguleren en vanuit rust op te voeden
  • Oefening om met een open, vriendelijke houding zowel jezelf als de (pleeg)kinderen tegemoet te treden

Doelen van de cursus

  • Aandacht vergroten voor de (pleeg)kinderen, jezelf en de opvoeding
  • Vaardigheden leren om te kunnen opvoeden volgens eigen ideeën en niet meer gehinderd worden door stress
  • Minder conflicten in het gezin en een verbeterde sfeer, waardoor zowel de kinderen als (pleeg)ouders zelfvertrouwen opbouwen in contact met elkaar
  • (Pleeg)ouders voor zichzelf leren zorgen zodat ze evenwichtiger zijn en vanuit rust kunnen reageren op probleemgedrag van kinderen
  • Breakdown voorkomen (specifiek in de doelgroep pleegouders met pleegtieners in huis)

Aantal bijeenkomsten en tijdsduur

De cursus Mindful (bewust) ouderschap bestaat uit 8 sessies van 2,5 uur.

Tijdsinvestering naast bijeenkomsten

Circa 30 minuten per dag om via huiswerkopdrachten Mindful ouderschap in het leven van alledag te integreren.

Kosten

De cursus is kosteloos voor pleegouders van De Rading. Wij vragen je alleen om op eigen kosten een werkboek van €18,00 aan te schaffen via Bol.com.

Pleegouders met pleegtieners in huis hebben voorrang.

Meer weten?

Bekijk dit filmpje op pleegzorg.nl en bel/mail anders Sophie of Heleen. Sophie is telefonisch bereikbaar op 06-22135683 en Heleen via 06-22141719.

Inschrijven

Mail opleidingscoördinator Marjolein én zet in de onderwerpregel: Aanmelding Mindful (bewust) ouderschap.