Tiener In Pleeggezin (TIP) | training voor pleegouders

Leren over de ontwikkeling van pleegtieners | training voor pleegouders

Het trainingsprogramma Tiener In Pleeggezin (TIP) is voor pleegouders die een tiener in hun gezin willen opnemen, of die recent een tiener in huis hebben genomen. TIP is geschikt voor zowel startende als ervaren pleegouders.

De TIP-training geeft een kijkje in de leefwereld van tieners en reikt theoretische achtergronden aan bij (pleeg)tienerthema’s. Daarnaast werken we veel met praktische voorbeelden en zorgen we dat pleegouders deze kennis en vaardigheden kunnen toepassen in hun eigen gezin. Ook uitwisseling met andere pleegouders en leren van elkaar is belangrijk in deze training.

Onderwerpen die aan bod komen

  • De ontwikkeling van tieners
  • Het ‘puberbrein’
  • Verwachtingen van en omgaan met een tiener in je gezin
  • Trauma, hechting, loyaliteit
  • Bekrachtigen en begrenzen van gedrag
  • Seksualiteit in de ontwikkeling van tieners
  • Internet en sociale media

Aantal bijeenkomsten

De training bestaat uit vier bijeenkomsten. Later volgt nog een terugkomavond.

Trainingsdata en -locatie

Voorjaar 2024

Dinsdag 21 mei, 28 mei, 4 juni en 11 juni 2024 van 19.30 tot 22.00 uur in Bunnik (Kosterijland 46).

Najaar 2024

Donderdag 17 oktober, 24 oktober, 7 november en 14 november 2024 van 19.30 tot 22.00 uur in Bunnik (Kosterijland 46).

Ook staat de volgende TIP-themabijeenkomst gepland speciaal voor pleegouders met een tiener in huis:

  • 21 november 2024 over Social Media van 19.30 tot 21.30 uur in Bunnik

Meer weten?

Neem contact op met je pleegzorgbegeleider, of stuur Marjolein van Lemmen een e-mail.

Inschrijven

Mail opleidingscoördinator Marjolein én zet in de onderwerpregel: Aanmelding Tiener In Pleeggezin.