BSA Eemland

BSA Eemland

Jeughulpverlening en Amersfoortse gemeenten verenigd in BSA Eemland

Via BSA Eemland (Breed Spectrum Aanbieders) werken zeven jeugdzorgaanbieders – De Rading, Youké, Het Leger des Heils, Timon, Intermetzo, ’s Heerenloo en GGZ Centraal – samen met zeven Amersfoortse gemeenten aan betere ondersteuning van jongeren en ouders met complexe hulpvragen over opvoeden en opgroeien.

Huidige thema’s

De organisatievraagstukken waarover de BSA-deelnemers zich momenteel buigen, betreffen:

  • Doorontwikkeling BSA: samenstellen gebiedsgerichte, lokale teams met ambulant werkers vanuit de Breed Spectrum Aanbieders
  • Vraagverheldering en eigen begeleiding lokale teams
  • Regievoering: hoe doe je dat met 14 samenwerkingspartners?

Meer weten over BSA Eemland?

BSA-transformatiemanager Jannie Jonker of Eva Hamelink, transformatiemanager gemeenten, vertellen er graag meer over. U kunt uw vragen in eerste instantie per mail aan hen stellen: mail Jannie of mail Eva.

 

Zie eventueel ook Inkoop zorg en ondersteuning sociaal domein.

 Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?