Folders

Folders De Rading Jeugd- & Opvoedhulp

Naast de informatie op deze website en in de InterventieWijzer hebben we ook een aantal folders, flyers en brochures over onze hulpvormen gepubliceerd. Bedoeld voor pleegouders, ouders, jongeren, leerkrachten en verwijzers.

Gepubliceerde folders

Pleegzorg – Veelgestelde vragen – folder voor ouders én kinderen/jongeren

Pleegzorg – brochure voor aspirant pleegouders

Pleegzorg – Checklist start pleegzorg – folder voor pleegouders

Pleegzorg – Procedure regulier – brochure voor pleegouders

Pleegzorg – Procedure netwerk – brochure voor pleegouders

PPI – Pleegouder Pleegkind Interventie – folder voor startende pleegouders (van 0-4 jarigen)

Pleegzorg – Visie op perspectief – brochure voor verwijzers

2thepoint pleegzorg – Intensieve hulpverleningsvariant – folder voor ouders

Hoe overleef ik mijn pleegouders? – Praatgroep – flyer voor jongeren van 13-17 jaar

Contextuele Therapie – Menselijk handelen begrijpen vanuit de eigen familiegeschiedenis – folder voor verwijzers

Ouderbegeleiding – Ouderschap vormgeven na opvoedbesluit – folder voor ouders

MDFT Familietherapie – Als gezin weer optimistisch samen verder – folder voor gezinnen (met 12-23 jarigen)

Meidenhulp – Specialistische hulp voor meiden van 11-23 jaar – algemene brochure

Nanny Plus – Intensieve (orthopedagogische) gezinsbehandeling gericht op de opvoeding van 0 tot 12 jarigen – folder voor ouders

NextStep – Intensieve begeleiding en behandeling richting zelfstandigheid – folder voor jongeren van 17-21 jaar

Rots & Water – Weerbaarheidstraining voor kinderen van 6-13 jaar – algemene folder

Diagnostiek & ambulante behandeling – folder voor verwijzers

CLAS (behandeling na seksueel misbruik) – folder voor verwijzers

CLAS (behandeling na seksueel misbruik) – folder voor jongeren

CLAS (behandeling na seksueel misbruik) – folder voor ouders

PCIT – Parent Child Interaction Therapy – Werken aan positief contact met uw pleegkind – folder voor pleegouders (van 2-7 jarigen)

PCIT-Home – Een prettiger thuissituatie voor u en uw pleegkind – folder voor pleegouders (van 2-7 jarigen)

PMTO – Parent Management Training Oregon – Weer grip op je (pleeg)kind – folder voor (pleeg)ouders (van 4-15 jarigen)

PMTO School – Weer grip op uw leerling – folder voor leerkrachten in regulier en speciaal onderwijs

TIP-training | Tiener In Pleeggezin – folder voor startende en ervaren pleegouders met een tiener in huis

VIB algemeen (video interactie begeleiding) – folder voor pleegouders

VIB preventief (video interactie begeleiding) – folder voor pleegouders

Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?