Folders

Folders De Rading Jeugd- & Opvoedhulp

Naast de informatie op deze website en in de InterventieWijzer hebben we ook een aantal folders en brochures over onze hulpvormen gepubliceerd. Bedoeld voor (pleeg)ouders, jongeren en verwijzers.

Gepubliceerde folders

Pleegzorg veelgestelde vragen – folder voor ouders én kinderen/jongeren

Pleegzorg – brochure voor aspirant pleegouders

Pleegzorg checklist – start pleegzorg – folder voor pleegouders

Pleegzorg procedure regulier – brochure voor pleegouders

Pleegzorg visie op perspectief – brochure voor verwijzers

2thepoint pleegzorg – intensieve hulpverleningsvariant – folder voor ouders

Ouderbegeleiding – ouderschap vormgeven na opvoedbesluit – folder voor ouders

Meidenhulp – specialistische hulp voor meiden van 11-23 jaar – algemene brochure

Diagnostiek & ambulante behandeling – folder voor verwijzers

CLAS (behandeling na seksueel misbruik) – folder voor verwijzers

CLAS (behandeling na seksueel misbruik) – folder voor jongeren

CLAS (behandeling na seksueel misbruik) – folder voor ouders

PCIT – Parent Child Interaction Therapy – Werken aan positief contact met uw pleegkind – folder voor pleegouders (van 2-7 jarigen)

PCIT-Home – Een prettiger thuissituatie voor u en uw pleegkind – folder voor pleegouders (van 2-7 jarigen)

PMTO – Parent Management Training Oregon – Weer grip op je (pleeg)kind – folder voor (pleeg)ouders (van 4-15 jarigen)

PMTO School – Weer grip op uw leerling – folder voor leerkrachten in regulier en speciaal onderwijs

PPI – Pleegouder Pleegkind Interventie – folder voor startende pleegouders (van 0-4 jarigen)

VIB algemeen (video interactie begeleiding) – folder voor pleegouders

VIB preventief (video interactie begeleiding) – folder voor pleegouders

Zelfstandigheidstraining – wonen met begeleiding – folder voor jongeren van 16-21 jaar

Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?