Veilige gehechtheidsrelatie ouder-kind belangrijk

Hoe jonger een kind, hoe groter de afhankelijkheid van opvoeders. Wanneer aan zijn/haar ontwikkelingsbehoeften wordt voldaan, ontstaat een veilige gehechtheidsrelatie. Een kind kan dan opgroeien tot een sociaal vaardige, empathische en stabiele volwassene.

Een veilige hechting van ouder en kind is echter geen vanzelfsprekendheid. Om verschillende redenen ontstaat bij ongeveer 35% van de kinderen een onveilige gehechtheidsrelatie. Bij circa 15% van de kinderen die te maken hebben (gehad) met verwaarlozing, (seksueel) misbruik, mishandeling, huiselijk geweld of veel wisselende opvoeders ontwikkelen zich vaak ernstige gehechtheidsproblemen.

Gehechtheidsrelatie ouder-kind herstellen

De Rading helpt bij het herstellen van gehechtheidsrelaties tussen ouder en kind. We kijken daarbij naar de communicatie tussen ouders en kind(eren) om te kijken naar wat goed gaat en wat nog beter kan. Wanneer sprake is van onveilige hechting kan De Rading extra hulp inzetten met bijvoorbeeld de interventies PIPA en VIB-G.