Dichtbij families versterken

Integraal, vraaggericht, lokaal

De jeugd- en opvoedhulp van De Rading wordt zo dichtbij mogelijk, ín de regio, verleend via vijf integrale teams en diverse expertisegroepen. Hierdoor is het mogelijk snel te schakelen met, en aan te sluiten bij, lokaal betrokken verwijzers. 

 

Per regio zijn teams van systemisch werkende professionals gevormd die alle expertises in huis hebben en hierdoor vragen van cliënten met maatwerk beantwoorden. Door bijvoorbeeld:

Samen met gedragswetenschappers

Aan elk regioteam is een gedragswetenschapper verbonden. Hij/zij beoordeelt verwijzingen, adviseert zorginhoudelijk en denkt mee met casussen. Ook als er nog geen sprake is van een toewijzing. 

Onder leiding van teammanagers

Voor elk regioteam is een Teammanager Zorg aangesteld. Dit zijn ze:

  • Astrid Terstappen voor team Eemland (06 – 221 385 97)
  • Yolande van Beusekom voor team Foodvalley (06 – 221 362 47)
  • Daphne Braaksma (interim) voor team Lekstroom (06 – 221 269 94)
  • Sonja Holtrop voor team Utrecht West (06 – 221 254 37)
  • Ferdinand Bade voor team Zuid Oost Utrecht (06 – 832 021 73)