InterventieWijzer De Rading

2thepoint – Pleegzorg

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Bepaalt binnen 6 tot 12 maanden het perspectief

2thepoint pleegzorg is een intensieve hulpverleningsvariant die alles in het werk stelt om kinderen die in een pleeggezin zijn geplaatst naar ouders te laten terugkeren. Voor (jonge) kinderen is het belangrijk dat in korte tijd (binnen 6 tot 12 maanden) helder wordt waar zij groot worden. Uit de praktijk en onderzoek blijkt dat dit hen helpt zich beter te hechten aan opvoeders om zich gezond te ontwikkelen. 

Samen met de ouder(s), naaste omgeving (zoals familie, vrienden, school), het pleeggezin en de verwijzer onderzoekt de Begeleider Pleegzorg wat ervoor gezorgd heeft dat een kind bij pleegouders woont.

Dit onderzoek wordt gedaan aan de hand van de beoordelingsboog-vragenlijst. Zo wil de pleegzorgbegeleider (en/of verwijzer) bijvoorbeeld weten hoe het ouder-kind-contact is, welke hulp ouders al eerder gehad hebben, en wat zij denken dat er moet gebeuren om hun kind naar huis te laten terugkeren.

Voor: ouders van uithuisgeplaatste (jonge) kinderen

Behandeldoel 2thepoint pleegzorg

  • Uithuisgeplaatste kinderen naar ouders laten terugkeren

Bij welke vragen/klachten

  • Opvoedproblemen
  • Relatieproblemen
  • Ruzies thuis
  • Onveilige thuissituatie
  • Gering steunend netwerk
  • Persoonlijke problemen van ouders (die de balans draaglast-draagkracht van de opvoeding verstoort)

Behandelduur 2thepoint pleegzorg

Voor kinderen van 0-6 jaar duurt de perspectiefbepaling maximaal 6 maanden en voor 6 jaar en ouder duurt het maximaal een jaar om te bepalen waar een kind opgroeit.

Behandelaar(s)

  • Begeleider Pleegzorg
  • Orthopedagoog (ter consulatie pleegzorgbegeleider)

 

Inhoud