InterventieWijzer De Rading

Contextuele Therapie – Gezinsbehandeling

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Gebruikt verbondenheid mensen onderling als basis voor groei

Contextuele therapie beschouwt gezinsproblemen in het hier en nu als onlosmakelijk verbonden met vroeger en de ervaringen die generaties lang zijn doorgegeven en ontvangen. Immers, iedereen wordt in een familie geboren en daarin leer je over het leven. Je doet er ervaringen op over hoe mensen met elkaar omgaan. Over hoe ze elkaar steunen. Wie er voor elkaar zorgen. Hoe je daarbinnen je eigen identiteit ontwikkelt.

De interventie helpt de oorsprong van menselijk handelen te begrijpen vanuit de eigen familiegeschiedenis en herstelt op basis daarvan intergenerationale (gezins)problemen.

Samen met het gezin wordt eerst een verkenning gedaan van de problemen en hoe de verschillende gezinsleden deze ervaren. Op basis daarvan wordt een behandelplan opgesteld. Vervolgens worden met behulp van een aantal technieken, zoals het maken van een genogram (soort familiestamboom), gesprekken gevoerd met de gezinsleden. Zowel individueel als gezamenlijk en in verschillende samenstellingen. Die gesprekken vinden plaats op een van onze kantoorlocaties.

Voor: gezinnen met kinderen van alle leeftijden

Behandeldoel Contextuele Therapie

De interventie richt zicht op vier domeinen:

 • Feiten (belangrijke gebeurtenissen in gezinsgeschiedenis, erfelijkheid, fysieke omstandigheid)
 • Psychologie (hoe gaan gezinsleden om met gebeurtenissen in hun leven)
 • Interacties (hoe communiceren gezinsleden, hoe gaan ze met elkaar om)
 • Relationele ethiek (balans tussen geven en ontvangen)

 

Familie als context

Vanuit de context van de familie waarin iemand geboren is, vormt hij/zij een beeld van zichzelf en van de mensen om hem/haar heen. Dit is voor een belangrijk deel bepalend voor de manier waarop ouders opvoeden. Evenals voor wat zij van hun kinderen verwachten en hen toewensen. Contextuele therapie gebruikt de verbondenheid van mensen onderling als basis voor groei. Plús de daarbij horende beelden, gedachten en gevoelens. Want zodra iemand de oorsprong van zijn handelen begrijpt, kan hij/zij blijvend veranderen.

Bij welke vragen/klachten

De onderwerpen die tijdens de therapie aan bod komen zijn onder meer:

 • Je eigen identiteit ontwikkelen en toch verbonden blijven met de mensen om je heen, hoe doe je dat?
 • Hoe kunnen en mogen kinderen loyaal blijven aan ouders die met elkaar een conflict hebben?
 • Hoe verhoud je je in een nieuwe leeftijdsfase tot de mensen om je heen?
 • Wat vertelt je familiegeschiedenis als het gaat over begrijpen hoe je in elkaar zit en beter willen weten wie je bent?
 • Hoe blijf je vader/moeder als je niet zelf voor je kind zorgt?
 • Wie zijn je eigen (netwerk)hulpbronnen en hoe gebruik je ze?

Betrokken expertise(s)

 • Hechting
 • Trauma
 • Gedrag
 • Veiligheid

Lees meer over expertises

Behandelduur Contextuele Therapie

Contextuele Gezinsbehandeling duurt gemiddeld 6 tot 12 maanden.

Behandelaar(s)

 • Contextueel Therapeut

 

Inhoud