InterventieWijzer De Rading

Handelingsgerichte Diagnostiek

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Brengt benodigde hulpverlening in kaart

Handelingsgerichte diagnostiek* (HGD) wordt ingezet om een analyse te maken van wat een kind/jongere en zijn (pleeg)ouder(s) nodig hebben aan jeugdhulp.

Nadat helder is wat het kind, en/of zijn omgeving nodig heeft, krijgt het hulp die is afgestemd op zijn situatie. Variërend van traumabehandeling en gedragsveranderende interventies op locatie, tot intensieve orthopedagogische thuisbehandeling.

Voor: kinderen, jongeren, (pleeg)ouders

Behandeldoel Handelingsgerichte Diagnostiek

 • Afstemmen op mogelijkheden, positieve kenmerken en aandachtspunten van cliënten
 • Doelgericht, systemisch, transparant werken

Bij welke vragen/klachten

 • (Dreigende) emotionele problemen
 • (Dreigende) gedragsproblemen
 • Zorgen over verloop van persoonlijke ontwikkeling
 • Interactieproblemen met (pleeg)ouders
 • Handelingsverlegenheid bij (pleeg)ouders
 • Meegemaakte heftige gebeurtenissen en de gevolgen daarvan

Behandelduur Handelingsgerichte Diagnostiek

Een HGD-traject duurt gemiddeld 6 weken tot 3 maanden, afhankelijk van de vraag.

Behandelaar(s)

 • Orthopedagoog
 • Gedragswetenschapper
 • Psycholoog

 

 

* “Het diagnostisch proces richt zich op relevante risico- en protectieve factoren van kind, leraar, onderwijsleer en opvoedingssituatie (Pameijer en Van Beukering, 2007).”

 

Inhoud