InterventieWijzer De Rading

* Integraal werken | Het zorgconcept

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Het zorgconcept van De Rading

Zo thuis als mogelijk

De Rading is er in de eerste plaats om hulp bij het gezin vorm te geven. Als dit niet lukt dan ‘zo thuis als mogelijk’. Dit betekent dat al onze professionals zich inzetten om kinderen zo veel mogelijk bij hun ouders of familie te laten opgroeien.

Als het echt niet anders kan, of als het ondersteunend is, zetten we pleegzorg in (en/of residentiële hulp als het jongeren betreft). Hierbij zoeken we naar een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders, pleegouders en hulpverlening.

Kijken vanuit de cliënt

Omdat we voor onze cliënten/gezinnen ‘het goede willen doen’, kijken we vanuit hun perspectief naar welke hulp het best past. Door zo goed mogelijk bij hun normale leven aan te sluiten én met alle betrokkenen samen te werken (zoals familie, school, belangrijke anderen, professionals), ontvangen cliënten/gezinnen betere zorg.

Cliënt denkt zelf mee

Bij integrale hulp denken cliënten/gezinnen zelf mee over passende hulp. Beslissingen worden niet óver hen maar mét hen genomen. Zodat de (specialistische) hulp waarvoor gekozen wordt, hun krachten versterkt en problemen hierdoor afnemen of zelfs verdwijnen.

Met als resultaat dat een cliënt/gezin als systeem zo krachtig en zelfstandig mogelijk deelneemt aan de samenleving.

De werkzame elementen

Integraal werken wordt succesvol wanneer voldoende werkzame elementen aanwezig zijn.

Dit zijn ze op hoofdlijnen:

  • Ondersteuning/zorg zo dichtbij mogelijk, zichtbaar, laagdrempelig organiseren.
  • Regie en zeggenschap (zo veel mogelijk) bij cliënten/gezinnen leggen (hulp wordt gedoseerd en geprioriteerd).
  • Coördinatie door één (regisserende) professional ten gunste van (een plan voor) samenhangende zorg op maat. Tegelijkertijd wordt vakinhoudelijk gewerkt volgens effectieve interventies.
  • Professionals uit verschillende disciplines werken in één team samen. Oók met cliënten en ketenpartners. Er is een systemische benadering voor meer samenhang.
  • Continuïteit van zorg wordt gegarandeerd en hulp wordt systematisch geëvalueerd en gemonitord.

Lees meer over de werkzame elementen van integraal werken in deze Richtlijnen Jeugdhulp van het NJi die de basis vormen voor ons handelen.

 

Inhoud