InterventieWijzer De Rading

NIKA – Methodiek

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Bevordert sensitief, voorspelbaar opvoedgedrag

NIKA is een officieel erkende interventie voor (pleeg)ouders/opvoeders van kinderen vanaf 9 maanden tot 12 jaar die verstoord hechtingsgedrag laten zien, of die risico lopen op het ontwikkelen van een gedesorganiseerde hechtingsstijl.

Bij aanmelding van kinderen boven de 12 jaar adviseren wij eerst te overleggen met een medewerker van het NIKA-team voor een inschatting of de interventie passend is. 

Wanneer kinderen in een situatie met veel spanning/stress opgroeien, of als sprake is van een uithuisplaatsing, is een verstoorde gehechtheid veelal een aandachtspunt. Door zorgelijk opvoedgedrag of psychische problemen van ouders kunnen kinderen gedrag vertonen dat te maken heeft met hechtingsproblemen.

NIKA helpt voorkomen dat een niet goed verlopen hechtingsontwikkeling langdurig effect heeft op de ontwikkeling van kinderen, hoe zij in het leven staan, relaties aangaan en naar zichzelf kijken.

De interventie bevordert een hechte, warme opvoeder-kind-relatie waarin het kind zich veilig en gewaardeerd voelt en de opvoeder voldoende handvatten heeft om goed op het kind aan te sluiten. 

Voor: (pleeg)ouders/opvoeders van kinderen vanaf 9 maanden tot 12 jaar

Behandeldoelen NIKA

 • Voorkomen langdurige effecten verstoorde gehechtheid bij kinderen
 • Bevorderen van een gezonde hechtingsrelatie tussen opvoeder en kind
 • Versterken van positief opvoedgedrag en stoppen van schadelijk opvoedgedrag

De behandeling verloopt als volgt:

 • Intakegesprek
 • Diagnostiek (interview, video-opname (pleeg)ouder-kind-contact, vragenlijst)
 • Feedbackgesprek
 • Behandelfase (1 tot 4 sessies)
 • Eindgesprek, vervolgadvies

Bij welke vragen/klachten

NIKA helpt bij:

 • Zorgen over goed vormgeven van (pleeg)ouder/opvoeder-kind-contact
 • Vragen over mogelijke terugplaatsing
 • Vragen over opvoedmogelijkheden van (pleeg)ouders/opvoeders
 • Klachtgedrag van kinderen (zoals veel stress, sterk bepalend, angstig of teruggetrokken gedrag)

Behandelduur NIKA

De behandeling bestaat uit 6 tot 9 afspraken.

Behandelaar(s)

 • Orthopedagoog/psycholoog
 • Kinder- en jeugdpsycholoog/orthopedagoog generalist

Opgenomen in NJi-databank: ja

De methodiek is erkend als goed onderbouwd.

 

NIKA Methodiek, De Rading Jeugd- en Opvoedhulp

 

Inhoud