InterventieWijzer De Rading

Ouderbegeleiding – Na opvoedingsbesluit pleegzorg

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Helpt ouders hun veranderde rol vormgeven

Ouderbegeleiding* is gericht op de emotionele instemming van ouders als is besloten dat hun kind in een pleeggezin opgroeit. Want al voeden zij hun kind niet meer zelf op, ze zijn en blijven belangrijk in het leven van hun zoon of dochter.

*Ook mogelijk nog vóór het opvoedingsbesluit.

Ouders worden geholpen bij de verwerking van hun verlies (van de opvoeding) en bij het invullen van hun gewijzigde rol.

Voor: ouders van uithuisgeplaatste kinderen

Behandeldoel Ouderbegeleiding

  • Voorkomen/beperken loyaliteitsproblemen kind
  • Goed invullen nieuwe ouderrol

De hulpverlener bespreekt met ouders onder meer hoe het komt dat hun kind in een ander gezin opgroeit en wat dit met hen doet. Om ervoor te zorgen dat zij hun verhaal goed aan hun zoon of dochter kunnen vertellen, wordt hierbij gebruik gemaakt van:

  • Een genogram (soort stamboom van de familie)
  • Praatplaten
  • Brieven schrijven

Dit helpt bij zowel het onder woorden brengen van hun ervaringen als bij het bespreken van moeilijke onderwerpen. Zoals waarom voed ik mijn eigen kind niet langer op?

Bij welke vragen/klachten

  • Wanneer een ouder te maken krijgt met een opvoedingsbesluit
  • Pijn en rouw door verlies van opvoeding
  • Hoe veranderd ouder-kind-contact vormgeven (bij o.a. verjaardagen, gesprekken op school, als supporter bij zijn/haar sport)

Behandelduur Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding bestaat uit 10 tot 15 gesprekken (binnen een jaar) van gemiddeld 1 tot 1,5 uur.

Behandelaar(s)

  • Begeleider Pleegzorg
  • Orthopedagoog (ter consultatie pleegzorgbegeleider)

Opgenomen in NJi-databank: ja

De interventie is erkend als goed onderbouwd.

 

 

Inhoud