InterventieWijzer De Rading

PIPA – Methodiek

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Helpt breakdown pleegzorg voorkomen

PIPA – Preventieve Interventie Pleeg- en Adoptieouders (voorheen PPI) – ondersteunt pleegouders bij het opbouwen van de nieuwe relatie met hun pleegkind. Het is een effectief bewezen methode die tevens helpt om breakdown te voorkomen.

Pleegkinderen hebben over de beschikbaarheid van pleegouders verwachtingen die ze baseren op eerdere ervaringen met (verbroken) relaties. Hun gedrag weerspiegelt wat zij van volwassenen verwachten. Of geleerd hebben te verwachten.

De interventie kan het best zo snel mogelijk na een plaatsing worden ingezet. Op die manier worden eventuele patronen tussen pleegouders en pleegkind eerder zichtbaar en wordt duidelijk welke relatie er is.

Voor: pleegouders van 0-4 jarigen

Behandeldoel PIPA

  • Opbouwen relatie pleegouder-(jonge)pleegkind
  • Emotieregulatie pleegkind zichtbaar maken

De methodiek start met een kennismakingsgesprek gevolgd door een eerste video-opname. Bij elke sessie vindt psycho-educatie plaats en worden video-opnames bekeken. Bedoeld om stress en patronen bij het pleegkind te herkennen.

Daarnaast zijn de ‘Window of tolerance’ en ‘De cirkels van veiligheid en vertrouwen’ onderdeel van de behandeling. Met het boek ‘Er zijn voor je kind’ en een werkboek oefenen pleegouders hun vaardigheden.

Bij welke vragen/klachten

PIPA helpt pleegouders:

  • Stresspatronen bij hun pleegkind te herkennen
  • Hun pleegkind beter te begrijpen
  • Hun sensitiviteit te vergroten

Behandelduur PIPA

De interventie bestaat uit 7 keer een tweewekelijks bezoek en 2 video-opnames.

Behandelaar(s)

  • PIPA Pleegzorgbegeleider
  • Orthopedagoog (ter consultatie PIPA Pleegzorgbegeleider)

 

Inhoud