InterventieWijzer De Rading

2e thuis voor kinderen – Pleegzorg

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Zo gewoon mogelijk opgroeien bij pleegouders

Als een kind niet langer bij zijn ouder(s) kan wonen, zorgt een pleeggezin – als 2e thuis – ervoor dat het zo gewoon mogelijk opgroeit. Mét daarbij vanuit De Rading professionele begeleiding van het pleegkind, de pleegouders en/of de biologische ouder(s).

Pleegouders kunnen zowel familieleden of bekenden zijn van het kind en zijn gezin, als geselecteerde pleeggezinnen. Iedereen van 21 jaar of ouder kan pleegouder worden: alleenstaanden, echtparen, homoseksuele stellen, samenwonenden, met of zonder kinderen. Het belangrijkst is dat iemand stevig in zijn schoenen staat en een kind veiligheid en stabiliteit biedt.

Voor: 0-21 jarigen

Behandeldoel Pleegzorg

In de basis gaat het erom zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van een pleegkind (én zijn/haar gezin). Uitgangspunt is hierbij dat het pleeggezin en de begeleiding meegroeien met de situatie van het pleegkind.

Afhankelijk van wat nodig blijkt, zijn dit de mogelijke tijdelijke of langdurige vormen:

 • Hulpverleningsvariant (via familie/bekenden of bestand*)
 • Opvoedingsvariant
 • Crisispleegzorg
 • Deeltijdpleegzorg

*Voor het kind en gezin onbekende mensen die de opvoeding overnemen.

Bij de hulpverleningsvariant van pleegzorg is alles gericht op terugkeer naar huis. Kan dit niet binnen een redelijke termijn, dan gaat deze vorm over in de opvoedingsvariant. Lees meer over de verschillende pleegzorgvormen

Bij welke vragen/klachten

Wanneer bij kinderen en jongeren bijvoorbeeld sprake is van een of meer van de volgende situaties:

 • Overbelaste of te zieke ouder(s)/opvoeder(s)
 • Onveilige thuissituatie
 • Kindontwikkeling in het geding
 • Verwaarlozing
 • Veel ruzie

Behandelduur Pleegzorg

Pleegzorg loopt uiteen van een aantal maanden tot jaren. Afhankelijk van wat er speelt of nodig is.

Behandelaar(s)

 • Begeleider Pleegzorg
 • Orthopedagoog (ter consultatie pleegzorgbegeleider)

 

Je wereld delen met een kind via pleegzorg

 

Inhoud