InterventieWijzer De Rading

PMTO – Behandeling Gezin

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Oefent effectieve opvoedingsstrategieën

PMTO | Parent Management Training Oregon is een behandeling voor ouders en pleegouders met kinderen die (ernstig) probleemgedrag vertonen. De interventie geeft hen handvatten om weer grip te krijgen op het gedrag van hun kind. 

Ouders/opvoeders hebben de sleutel tot succes om gedrag van hun kind op een positieve manier te veranderen. Tijdens wekelijkse sessies worden effectieve opvoedingsstrategieën om de thuissituatie te veranderen besproken en geoefend. Ook geeft de therapeut psycho-educatie.

Ouders worden hierdoor vaardiger in het opvoeden van hun kind(eren), er ontstaat een positieve sfeer, escalaties nemen af en opvoeders hebben mogelijkheden om lastige situaties op een goede manier op te lossen.

Voor: ouders met kinderen van 4-15 jaar

Behandeldoel PMTO Gezin

  • Stimuleren positief gedrag
  • Kinderen beter naar ouders laten luisteren
  • Verbeteren relatie gezinsleden
  • Effectief grenzen stellen

PMTO is een individuele behandeling waarin ouders met de therapeut systematisch oefenen met inzetten van effectieve opvoedingsstrategieën.

Bij welke vragen/klachten

De behandeling wordt o.a. ingezet wanneer een kind:

  • Niet luistert
  • Negatieve aandacht vraagt
  • Zich verzet tegen regels
  • Snel en/of vaak boos of driftig wordt
  • Vecht, pest, spijbelt

Behandelduur PMTO Gezin

De behandeling bestaat uit gemiddeld 15-25 wekelijkse sessies bij de therapeut op kantoor.

Folder voor ouders

Naar de PMTO-folder voor (pleeg)ouders

Behandelaar(s)

  • PMTO Therapeut

Opgenomen in NJi-databank: ja

De behandeling is erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen.

 

Inhoud