InterventieWijzer De Rading

PMTO School – Onderwijsmodule

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Bewerkstelligt positieve interactie leerkracht-leerling

PMTO School | Parent Management Training Oregon School is een training voor onderwijzers met leerlingen die (ernstig) probleemgedrag vertonen. De training geeft hen specifieke handvatten voor omgaan met gedragsproblemen en deze te laten afnemen. 

Wanneer zich (ernstige) gedragsproblemen op school voordoen, is dit voor zowel het kind als de leerkracht onwenselijk. Voor het kind kan dit tot gevolg hebben dat de emotionele en cognitieve ontwikkeling stagneert.

Door de inzet van deze module is de leerkracht beter in staat gedrag van een leerling te duiden en kan hij zijn handelen daarop laten aansluiten. PMTO School zorgt voor meer positieve interactie tussen de onderwijzer en leerling. Hierdoor verbetert de situatie in de klas aanzienlijk en komt een kind beter tot leren. Na afloop ervan is een leerkracht beter in staat gedrag van een leerling te duiden en kan hij zijn handelen daarop laten aansluiten.

Naast de module PMTO School die gericht is op het individuele kind, is het voor scholen ook mogelijk een groepstraining van 1,5 dag te volgen.

Traumasensitief lesgeven en PMTO richten zich op de basiskennis rondom trauma en hechtingsproblematiek in de klas en geeft leerkrachten praktische handvatten voor het omgaan met kinderen die traumagerelateerd gedrag vertonen.

Noot
De individuele begeleiding wordt verleend op basis van een beschikking. De groepstraining is voor rekening van de school.

Voor: leerkrachten in regulier en speciaal basisonderwijs

Behandeldoel PMTO School

  • Stimuleren positief gedrag
  • Ombuigen ongewenst gedrag

Bij welke vragen/klachten

De module wordt o.a. ingezet wanneer een leerling:

  • Zich verzet tegen regels
  • Snel boos of driftig wordt
  • Vecht, pest, liegt, spijbelt
  • Dingen vernielt

Behandelduur PMTO School

De module bestaat uit 5 bijeenkomsten verdeeld over 10 weken.

Folder voor leerkrachten

Naar de PMTO School-folder voor leerkrachten

Behandelaar(s)

  • PMTO Therapeut

Opgenomen in NJi-databank: ja

De interventie is afgeleid van PMTO die erkend is als effectief volgens eerste aanwijzingen.

Inhoud