InterventieWijzer De Rading

VIB-G – Gehechtheid

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Laat basisvertrouwen (pleeg)kinderen groeien

VIB-G | Video Interactie Begeleiding Gehechtheid kijkt naar wat goed gaat in de communicatie tussen (pleeg)ouders en (pleeg)kind(eren) en wat beter kan. Wanneer kinderen thuis wonen of in een pleeggezin (gaan wonen), kan dit stressvol zijn. Ze kunnen hierdoor probleemgedrag laten zien dat gerelateerd is aan trauma of gehechtheid. Met als gevolg dat de (pleeg)ouder-kind-communicatie moeizaam verloopt.

Deze interventie zorgt dat de basiscommunicatie tussen ouder en kind verbetert en dat hierdoor het basisvertrouwen van kinderen groeit.

Bij de start van de behandeling vindt eerst een intakegesprek plaats tussen (pleeg)ouders en behandelaar en wordt de vragenlijst ‘Bouwstenen van hechting’ ingevuld. Daarna wordt begonnen met de video-opnames.

Voor: (pleeg)ouders van 0-12 jarigen

Behandeldoel VIB-G

 • Bevorderen veilige gehechtheidsontwikkeling (pleeg)kind

VIB-G wordt ingezet bij:

 • Pleegouders (curatief én preventief)
 • 2thepoint-trajecten
 • Terug-naar-huis-plaatsingen
 • Bezoekregelingen met ouders
 • Biologische ouders thuis

Bij welke vragen/klachten

Video Interactie Begeleiding Gehechtheid helpt (pleeg)ouders:

 • Inzicht te krijgen in de behoeften en het gedrag van hun (pleeg)kind (via psycho-educatie en de ‘Bouwstenen van hechting’)
 • Hun sensitiviteit en responsiviteit te vergroten (om stress en traumagerelateerd gedrag te herkennen)
 • Hun opvoedingsvaardigheden uit te breiden
 • Een stabiel en stimulerend gezinsklimaat te creëren

Behandelduur VIB-G

Een gemiddelde VIB-G-behandeling bestaat uit 10 afspraken: 5 video-opnames en 5 keer de beelden samen met (pleeg)ouders terugkijken.

Behandelaar(s)

 • Video Interactie Begeleider

 

 

Inhoud