InterventieWijzer De Rading

WRITEjunior – Schrijftherapie

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Geeft gevoel van controle over eigen leven terug

Na een ingrijpende, nare gebeurtenis kunnen kinderen en jongeren traumagerelateerde klachten ontwikkelen en/of PTSS. Bijvoorbeeld op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. WRITEjunior Schrijftherapie voorkomt dat bij hen die klachten op termijn tot langdurige en ernstige verstoring van de ontwikkeling leiden. Door een traumatische ervaring kan een kind bovendien andere, vaak negatieve, gedachten over zichzelf krijgen. Of over andere mensen en de wereld.

Onderdeel van WRITEjunior is ook om die gedachten samen met het kind te onderzoeken én veranderen (cognitief herstructureren). Dit zorgt ervoor dat het kind voelt weer controle over zijn leven te krijgen.

Voorwaarde voor een geslaagd verloop van WRITEjunior is dat vóór aanvang ervan de traumatische ervaring gestopt is. Plús dat eerst een intakegesprek plaatsvindt met de (pleeg)ouders en het kind. Bij de behandeling worden de (pleeg)ouders nauw betrokken door bij de therapieafspraken aanwezig te zijn of via aparte oudergesprekken.

Voor: 4-18 jarigen

Behandeldoel WRITEjunior

  • Reconstrueren van verhaal en beschrijven van gedachten en gevoelens op een laptop* (exposure)
  • Herstructureren van gedachten (cognitieve herstructurering)
  • Strategieën om in de toekomst om te gaan met problemen (coping)
  • Verhaal delen met belangrijke personen (social sharing)

Een belangrijk therapieonderdeel is dat het cliëntverhaal een boek wordt dat door andere voor het kind belangrijke mensen wordt gelezen. Door de positieve reacties die daarop volgen, voelt het zich extra gesteund en gehoord.

*Oudere kinderen typen hun verhaal zelf. Bij jonge kinderen ligt de nadruk meer op het tekenen van de ingrijpende gebeurtenis. 

Bij welke vragen/klachten

WRITEjunior Schrijftherapie is effectief bij:

  • Concentratieproblemen, herbelevingen, nachtmerries, negatieve gedachten en gevoelens (schuld en schaamte)
  • Geheimen onthullen
  • Preverbaal trauma (nare gebeurtenissen die plaatsvonden voordat een kind kon praten)
  • Psychiatrische problematiek van ouders en/of andere gezinsleden

Behandelduur WRITEjunior

Deze schrijftherapie bestaat uit individuele sessies verdeeld over een periode van gemiddeld 9 tot 12 maanden.

Behandelaar(s)

  • Orthopedagoog
  • CLAS Therapeut


De behandeling is wetenschappelijk onderzocht en sinds 2013 erkend.

 

Inhoud