Categorie - Pleegzorg

Informatie over pleegzorg

Je bent hier:
Je wereld delen met een kind via pleegzorg, De Rading Jeugd- en Opvoedhulp

Je wereld delen via pleegzorg

Je wereld openen voor pleegzorg houdt dat als een kind of jongere (tijdelijk) niet bij zijn ouder(s) kan wonen, pleegouders hun wereld met hem/haar delen.
Lees meer
Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?