Kindgericht pleeggezinnen werven

Kindgericht pleeggezinnen werven werkt

Zodra een kind bij De Rading wordt aangemeld voor pleegzorg is de eerste stap kijken of er mensen in de directe omgeving zijn waar hij/zij terecht kan. Zoals familie of vrienden. Zijn die mensen er niet, dan wordt gekeken of er een geschikt gezin in ons eigen pleegouderbestand staat. Dit is alleen niet voor elk kind het geval. Bijvoorbeeld omdat heel specifieke gezinskenmerken voor het kind belangrijk zijn. 

Met Kindgerichte werving zoeken we in overleg met het kind en zijn gezin in het directe en secundaire netwerk naar een geschikt pleeggezin. Bij die gesprekken betrekken we ook voor hen andere belangrijke mensen in de omgeving. Het daarnaast bijvoorbeeld de school, sportclub(s), kerk/moskee of andere netwerken vragen om bij de zoektocht te helpen, gebeurt in tweede instantie.

Een plek op maat

Kortom, er wordt met elkaar alles aan gedaan om een fijne en veilige ‘plek op maat’ te vinden in de eigen, vertrouwde omgeving van het kind. En soms is dit een heel specifieke plek omdat het kind bijvoorbeeld als voorwaarde stelt dat het pleeggezin net zo gek is van voetbal, paarden of muziek als hij/zij.

(Sociale) media benutten

Mochten we binnen het directe en secundaire netwerk geen geschikt gezin vinden, dan is de volgende stap de kracht van (sociale) media benutten. Door een kindgerichte oproep (‘advertentie’) via Facebook en Twitter en/of lokale media te verspreiden – zoals kranten en nieuwsbrieven van scholen, (sport)verenigingen, kerken/moskeeën in de buurt – bereiken we meer potentiële pleegouders.

De inhoud van dit bericht en de manier van werven overleggen we altijd eerst met het kind en zijn gezin.

Gezinsonderzoek doen

Pleegouders die we via kindgericht pleeggezinnen werven vinden, worden vervolgens onderzocht. Net als overigens alle andere pleeggezinnen van De Rading. Bedoeld om te kijken of het desbetreffende pleeggezin matcht met het kind waarvoor we gericht een pleeggezin zoeken.

Privacybescherming

Uiteraard stellen we de oproepen om kindgericht pleeggezinnen te werven met grote zorgvuldigheid samen. Daarvoor gebruiken we verzonnen namen en staan de kinderen nooit zelf op de foto. Verder betrekken we zowel de ouders áls de kinderen nauw bij de inhoud ervan en wordt een oproep pas verspreid na hun toestemming!

Meer weten over kindgericht pleeggezinnen werven?

Stel uw vragen per mail of bel 030-2724353.