Waar kun je terecht met een klacht?

Interne klachtenprocedure

Ondanks dat medewerkers van De Rading altijd hun best doen om jou zo goed mogelijk te helpen, kan het gebeuren dat jij dit anders beleeft. Doordat je vindt dat er bijvoorbeeld beter naar je kan worden geluisterd, of dat je ontevreden bent over (onderdelen van) de hulp die je krijgt. Laat ons dit dan weten. Daar leren we van. En dat is goed voor jou(w hulp) én het verder verbeteren van ons zorgaanbod!

 

Mocht je met iets zitten, ga er dan mee naar je hulpverlener. Praat er samen over en zoek met elkaar naar een oplossing. Vind je die onverhoopt niet, dien dan een klacht in.

 

In bijgevoegd Intern Klachtenreglement is meer te lezen over wat te doen in zo’n situatie.

Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland (KJMN)

Lukt het niet om er met ons uit te komen? Dien dan een officiële klacht in bij de Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland (v/h KJU).

 

Lees er meer over in de KJMN-folder en het -reglement:

KJMN-folder

KJMN-reglement

 

Meer informatie en contactgegevens vind je op de site van het KJMN.

Jeugdstem – vertrouwenspersonen in de jeugdzorg (voorheen AKJ)

Mocht hulp nodig zijn bij het indienen van de klacht, of een gesprek met een onafhankelijke vertrouwenspersoon, dan is er Jeugdstem: een vertrouwenspersoon die je alles vertelt over je rechten in de jeugdzorg. Alle (pleeg)kinderen, jongeren, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp, hebben daar recht op. Zij kunnen hiervoor – gratis – terecht bij Jeugdstem.

 

Lees meer op Jeugdstem.nl