Waar kun je terecht met een klacht?

Interne klachtenprocedure

Ontevreden over de ontvangen hulp of ondersteuning? Vertel dit als eerste aan de hulpverlener om samen naar een oplossing te zoeken. Lukt dit niet, ga dan met zijn/haar leidinggevende in gesprek. In bijgevoegd Intern Klachtenreglement is meer te lezen over wat te doen in zo’n situatie.

Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland (KJMN)

Lukt het niet er met de leidinggevende uit te komen? Dien dan een officiële klacht in bij de Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland (v/h KJU).

 

Lees er meer over in de KJMN-folder en het -reglement:

KJMN-folder

KJMN-reglement

 

Postadres en telefoonnummer KJMN:

Postbus 75874 | 1070 AW Amsterdam | 020 – 616 92 92

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Mocht hulp nodig zijn bij het indienen van de klacht, of een gesprek met een onafhankelijke vertrouwenspersoon, dan is er het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Alle (pleeg)kinderen, jongeren (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp, hebben daar recht op. Zij kunnen hiervoor – gratis – terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

 

Lees meer over het AKJ