HKZ en kwaliteit bij De Rading

Wat is HKZ?

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn.

 

De Rading is al sinds 2008 HKZ-gecertificeerd. Elke drie jaar vindt een certificaatvernieuwingsaudit plaats om te controleren of we aan de norm voldoen.

Binnen die drie jaar wordt jaarlijks een controle (surveillance) uitgevoerd.

 

Sinds 2021 wordt De Rading getoetst volgens de HKZ Jeugdzorg (2019).

Eigen kwaliteitssysteem Meldvin

Sinds 2011 gebruikt De Rading het in eigen beheer ontwikkelde Meldvin om incidenten te registreren en analyseren. We hebben de afgelopen jaren flink in Meldvin geïnvesteerd, waardoor steeds betere analyses gemaakt kunnen worden.

 

Naar aanleiding van de analyse worden, indien nodig, verbetermaatregelen ontwikkeld en ingevoerd. Deze analyse wordt jaarlijks gedeeld met de Inspectie Jeugdzorg.

 

Wij zijn er bijzonder trots op dat Lokalis Meldvin intussen ook gebruikt en dat tevens gemeente Utrecht interesse heeft getoond in Meldvin als registratiesysteem van incidenten voor sociale wijkteams.