NextStep | Intensieve begeleiding en training richting zelfstandigheid

Wanneer thuiswonen geen optie meer is en een jongere ook nog niet op eigen benen kan staan, dan is er NextStep-begeleiding: voor jongvolwassenen op hun weg naar zelfstandigheid. 

 

Ik wilde graag op mezelf wonen maar was bang om de fout in te gaan. Door drugs bijvoorbeeld of foute vrienden. En dat ik daardoor weer op straat zou belanden. Mijn mentor helpt mij nu om school vol te houden en het contact met m’n ouders herstellen. Dus het komt wel goed met mij.
Burhan (18 jaar)

Voor jongeren van 17-21 jaar

Op een locatie voor NextStep-begeleiding wonen jongeren tussen 17 en 21 jaar. Tijdens hun verblijf:

  • Is er tijd en ruimte om aan problemen te werken
  • Wordt geleerd om voor jezelf te zorgen
  • Wordt (weer) omgaan met ouders, familieleden en sociale contacten begeleid

Zie ook dit NextStep-praktijkverhaal over Jesse die ambulant begeleidt wordt.