Afscheid na 20 jaar pleegzorgbegeleiding

Afscheid na 20 jaar pleegzorgbegeleiding

Recent nam ‘onze’ Marie-Louise afscheid van een gezin dat zij twee decennia heeft begeleid. Wat een bijzondere mijlpaal en wat een prachtverhaal. Pleegmoeder Corinne schreef naar aanleiding van dit afscheid de volgende complimentbrief:

Pleegzorg bedankt

“Wij willen graag ‘de Pleegzorg’ bedanken, althans, wij willen graag Marie-Louise bedanken dat zij onze pleegzorgbegeleider is geweest de afgelopen 20 jaar. Vanaf het begin is zij betrokken geweest bij de vrijwillige plaatsing van onze pleegdochter Bo die toen 2,5 jaar was. In de eerste periode was deze begeleiding erg intensief. Van wekelijks naar maandelijks en daarna van driemaandelijks naar 1 keer per half jaar.

Het was niet altijd makkelijk voor ons om ons te verplaatsen in de biologische ouders van onze pleegdochter. Marie-Louise begeleidde die gesprekken en was de neutrale persoon die richting gaf aan de zorg voor Bo.

Het zou een opvang zijn voor een half jaar wat steeds werd verlengd en uiteindelijk is Bo afgelopen maart, de maand waarin ze 23 jaar werd, op zichzelf gaan wonen.”

Veel praten en overleggen

“De pleegzorg bestond in het begin vooral uit gesprekken voeren met de ouders, benoemen van de problemen en oplossingen zoeken voor alles wat er voorbijkwam in ons leven. Bo was het eerste kind dat wij in huis hadden. We kregen nog een zoon en dochter die Bo zien als hun oudste zus.

Twintig jaar dezelfde pleegzorgbegeleider hebben is een zegen. Het is fijn dat Marie-Louise precies van het begin tot het einde weet wat er in Bo’s leven is gebeurd.”

Verschillende thuissituaties

“Een aantal maanden geleden heeft Bo een gesprek gehad over de beginfase van ons pleegzorgavontuur. Ze merkte dat ze een aantal vragen had over situaties waar haar ouders en wij anders over spreken. Marie-Louise heeft haar deze vragen laten voorleggen en ze hebben dit geëvalueerd. Zij was immers de neutrale persoon in het geheel en dit is voor Bo heel fijn geweest. Marie-Louise kon alles verduidelijken en er soms ook een reden of uitleg aan geven.”

Enorm gesteund- Zo kan het dus ook!

“Wij willen Marie-Louise bedanken voor alles wat ze voor ons gedaan heeft. Zij was ons vaste aanspreekpunt voor 20 jaar pleegzorg en dat is bijzonder. Dit wensen we iedereen toe en we willen ook aangeven aan pleegzorgbegeleiders en Nederland dat het dus ook zo kan!

Heel erg bedankt voor alle steun en oplossingen tijdens de zorg voor Bo. Want zij maar ook wij stonden als gezin centraal in de begeleiding vanuit pleegzorg!”

Lieve groet,
De pleegouders van Bo

 

Noot: om hun privacy te beschermen zijn Corinne en Bo verzonnen namen.