Afscheid voorzitter Pleegouderraad

Voorzitter Pleegouderraad neemt afscheid

Na zes boeiende jaren vertrekt Maxim van der Vliet als voorzitter van De Rading Pleegouderraad (POR). Een keuze die samenhangt met de geleidelijke verschuiving van zijn focus op (pleegzorg)werk.

De vertrekkend voorzitter kijkt met plezier terug op de fijne onderlinge samenwerking én de goede tweemaandelijkse overleggen met de Manager Zorg en/of de Bestuurder van De Rading.

Maxim: “Wat mij vooral bijblijft is het fijne, professionele contact met De Rading. Dit verloopt op een heel ontspannen en constructieve manier. We kunnen bijvoorbeeld tijdens een vergadering echt alles tegen elkaar zeggen en ondertussen bereiken we samen heel wat.”

Iets voor pleegouders betekenen

“Eind november 2014 woonde ik als gast voor het eerst een POR-vergadering bij omdat ik wilde zien of ik zo iets voor pleegouders kon betekenen. De inhoudelijke en beleidsmatige onderwerpen die toen speelden, hadden meteen mijn interesse en dus besloot ik om mij aan te sluiten.”

Van deelnemer naar voorzitter

“Nadat bekend werd dat onze toenmalige POR-voorzitter ging vertrekken, bekeken de andere POR-leden welke rol het best bij wie past en wat ieders voorkeuren waren. En dan ben je opeens voorzitter… Als ik me niet vergis is dat alweer vijf jaar geleden.”

Professionaliseringsslag gemaakt

“Het contact met De Rading werd in de loop van de tijd steeds professioneler. Zo werd op een gegeven moment door De Rading een management- en POR-agendastructuur geïntroduceerd. Iets wat echt goed werkt en steeds meer invloed en gestalte krijgt. Hierdoor ontvangt de POR de vergaderstukken op tijd en zijn we steeds beter voorbereid. Op onder meer het geven van gevraagd en ongevraagd advies. Over het vaststellen van de jaarlijkse begroting bijvoorbeeld. Door die verdergaande professionalisering ‘doe je vaker zaken’. Je weet nu dat als wordt afgesproken dat de Manager Zorg of de Bestuurder op een thema terugkomt, dit inderdaad gebeurt.”

Thema’s die spelen

“Op het moment houdt de Pleegouderraad zich bezig met vaststellen van het POR-reglement én zijn de ontwikkelingen rondom KOOS en Spoor030 een belangrijk thema. Zo doet de POR er in samenwerking met De Rading alles aan om te bevorderen dat de gemeente Utrecht de belangen van de pleegouders meeneemt in de toewijzing aan het KOOS- of Spoor030-zorggebied. Het kan immers nooit de bedoeling zijn dat je als pleegouder daar geen keuze in hebt en het gevoel krijgt niet serieus genomen te worden. Met alle gevolgen van dien voor je pleegkind, zijn biologische ouders en iedereen die om hem of haar heen staat.”

“Wat na dit besluit volgde, waren goede gesprekken met de gemeente én vervolgens heel veel telefoontjes en e-mails. Met als voorlopig resultaat dat de pleegouders van De Rading in een brief is gevraagd ‘wat willen jullie?’ Hoe dit traject verder gaat uitpakken, is onduidelijk omdat het nog loopt.”

Volwaardig gesprekspartner

“De POR was bijvoorbeeld ook betrokken bij de aanstelling van een nieuw lid van de Raad van Toezicht en recent nog bij de sollicitatieprocedure voor de nieuwe Bestuurder. Tijdens die selecties was de POR echt een volwaardig gesprekspartner én lid van de sollicitatiecommissie.”

Veel achter-de-schermen-werk

“Er wordt weleens gezegd, wat bereikt de POR nou eigenlijk? Veel kan ik je vertellen. Het is meestal niet direct zichtbaar, maar achter de schermen gebeurt een hoop en is de invloed groter dan je op het eerste gezicht misschien denkt.”

Focussen op eigen zorgwerk

“Nadat ik in 2018 samen met mijn vrouw een gezinshuis oprichtte, kwam ik in een andere wereld terecht. Eéntje met andere en nieuwe uitdagingen. Sindsdien is mijn focus geleidelijk aan verschoven van pleegzorg naar mijn werk als gezinshuisondernemer en vind ik de tijd nu rijp om het stokje over te dragen.”

Bijdragen aan groei en ontwikkeling

“Ik ben trots op hoe de POR is gegroeid en hoe wij samen met De Rading op een goede manier verandering in gang hebben weten te zetten als dit nodig bleek voor de ontwikkeling van de organisatie en voor ‘zijn’ pleegouders.”

 

____________________________________________________________________________________________________________________


Net als Maxim geïnteresseerd in beleidsmatig de belangen van pleegouders behartigen?

Er is nog ruimte aan de Pleegouderraadtafel voor nieuwe leden én een voorzitter!

Mail de Pleegouderraad