De Rading en Karakter introduceren innovatief zorgaanbod

De Rading en Karakter introduceren innovatief zorgaanbod

Vanuit de visie ‘Beter worden doe je thuis’ bundelen De Rading en Karakter (kinder- en jeugdpsychiatrie) hun krachten met een innovatief zorgaanbod: IPG/IHT-gerichte deeltijdpleegzorg. 1 mei is een pilot van start gegaan in de regio Foodvalley.

Om zo veel mogelijk kinderen met psychiatrische problematiek zo thuis mogelijk te laten opgroeien, zetten we IPG/IHT-gerichte behandeling in, in combinatie met deeltijdpleegzorg. De begeleiding en behandeling vormen zich rond het gezin en deeltijdpleeggezin. De Rading en Karakter delen onderling kennis en gaan er samen voor zo passend mogelijke zorg te verlenen.

Match vinden

Wanneer er cliënten zijn bij Karakter waarvan we denken dat inzetten van een (deeltijd)pleeggezin kan helpen bij het vergroten van de draagkracht van ouders, en/of het voorkomen van opname van een kind bij Karakter, dan gaan we op zoek naar een match. Hiervoor maken we gebruik van Kindgericht Werven, maar ook van actieve en ervaren pleegouders.

Doelgroep

De kinderen om wie het gaat zijn tussen 4 en 18 jaar van wie de ontwikkeling en de gezinssituatie zodanig onder druk staan dat (deels) een vervangende opvoedsituatie nodig is. Deze kinderen worden bij Karakter behandeld voor een psychiatrische stoornis in combinatie met LVB.

De Rading zoekt

Voor de regio Foodvalley zoeken we deeltijdpleeggezinnen die samen met ons en Karakter de uitdaging willen aangaan om deze specifieke groep kinderen een extra thuis te geven. Het is fijn en helpt als die pleeggezinnen bekend zijn met psychiatrische problematiek en/of LVB.
Uiteraard staan de ‘pilot-deeltijdpleeggezinnen’ er niet alleen voor en krijgen zij extra hulp, scholing en ondersteuning van De Rading en Karakter die mede hiervoor in een zorgteam nauw samen optrekken met ouders en pleegouders.

Bent/kent u een van die deeltijdpleeggezinnen naar wie wij samen met Karakter op zoek zijn?

Meer weten?

Woon dan de online informatieavond bij op 7 juni (van 19:30 tot 21:00 uur) waarin dit nieuwe zorgaanbod in Foodvalley centraal staat.

Meld u hier per mail voor aan bij Marieke Spijker. Geef in dat bericht naast uw naam ook uw adres, woonplaats en telefoonnummer door. Zodat wij contact met u kunnen opnemen voor sowieso de link naar de informatieavond.