CLAS draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek

CLAS draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek

Ons CLAS-team werkt al een tijd samen met docent en onderzoekster bij de CHE, Aletta Simons, die onderzoek doet naar ‘gezinstherapie voor relationeel trauma na seksueel broer-zus misbruik’. Onlangs heeft zij een lerarenpromotiebeurs ontvangen om haar onderzoek met nog 5 jaar te verlengen. Dit is heel goed nieuws! We spraken met collega’s Dorini Janssen en Christel Poppeliers om meer te weten te komen over dit onderzoek en waarom dit zo belangrijk is.

Dorini, kun jij allereerst iets meer vertellen over het onderzoek?

“De achtergrond van Aletta haar onderzoek is dat zij meer inzicht wil krijgen in het relationele trauma als gevolg van siblingmisbruik en hoe gezinstherapie voor alle gezinsleden gezinnen verder kan helpen. Dit sluit natuurlijk perfect aan op hoe CLAS te werk gaat. Wij werken nu 5 jaar samen met Aletta en dit doen wij door gesprekken met haar te voeren rondom een casestudy van een van onze zaken. Aletta heeft in deze casestudy zowel behandelaren als cliënten geïnterviewd. Daarnaast heeft zij dossieronderzoek gedaan en diverse gesprekken gevoerd met behandelaren en de gedragswetenschapper van CLAS.”

Waarom doet CLAS mee met dit onderzoek?

“Wij willen graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis op het gebied van siblingmisbruik en aantonen hoe onze aanpak van gezinstherapie ertoe doet. Tegelijkertijd willen we meer zicht krijgen op de werkzame factoren van onze behandeling.”

Zijn er nog andere dingen -naast CLAS- die Aletta meeneemt in haar onderzoek?

“Aletta heeft een uitgebreid internationaal literatuur onderzoek gedaan. Daarnaast zoekt zij ook contact met andere organisaties die werken met deze doelgroep. En heeft zij verschillende ervaringsdeskundigen gesproken.”

Wat verwacht je van het vervolg van het onderzoek nu er meer tijd is bijgekomen?

“Ik verwacht een nog intensievere samenwerking met Aletta. Aletta is sterk in het verband leggen tussen de theorie en hetgeen wij doen in de praktijk. Het helpt ons nog scherper te krijgen wat werkt binnen deze behandeling. En dat is voor ons belangrijk om onze methodiek meer overdraagbaar te maken, en het positioneren van hetgeen wij doen binnen CLAS.”

“Ons CLAS werk heeft 2 aspecten: trauma- en gezinsbehandeling. De afgelopen jaren is steeds meer bekend geworden over de effectiviteit van traumabehandeling. Over de effectiviteit van gezinsbehandeling, en dan specifiek rondom broer/zus misbruik, is veel minder bekend. Aletta heeft door het vervolg van het onderzoek ruimte om dit verder te onderzoeken en hierover te publiceren, wat bijdraagt aan het bekend worden van de effectiviteit van de gezinsbehandeling op dit thema. Daarnaast komt het ons dagelijks werk ten goede omdat  wij steeds meer leren over de werkzame factoren in onze behandeling, zodat wij dit nog meer en beter kunnen inzetten bij deze specifieke doelgroep.”

Christel, Aletta heeft met jou een gezin ruim 2 jaar gevolgd. Hoe ging dat in zijn werk?

“Naast de gesprekken die Aletta met alle collega’s voert, was deze casus leidend voor haar onderzoek. Ruim 2 jaar heeft zij elke 2/3 maanden een interview met mij en mijn koppelmaatje gehouden, en na belangrijke momenten, zoals een rechtszaak. Ze wil dan weten waar we zijn in het proces en wat we doen in de behandeling. De interviews kosten tijd, maar naast dat het leuk is om te doen, houdt het ons ook scherp. Zij liet ons bijvoorbeeld inzien wat werkte in de sessies. We krijgen beter zicht op de interventies die we inzetten binnen de gezinsbehandeling. In de interviews is er ruimte om met elkaar te reflecteren op “Wat heeft dan gewerkt?” en “Waardoor is beweging ontstaan?”

“Wij geloven echt in onze aanpak van contextuele behandeling, en door het onderzoek krijgen we meer woorden voor wat we eigenlijk al intuïtief weten over onze behandeling, namelijk dat CLAS werkt.

Bijzonder is dat de cliënt ook een interview wilde doen met Aletta. Op de vraag van Aletta “Wat zou ik nog meer moeten onderzoeken?” gaf zij als antwoord: “Praten met degene die over mijn grens heen is gegaan”. En dat is vervolgens ook gebeurd.”

Meer weten over behandeling na seksueel misbruik?

Bekijk de CLAS-pagina in onze InterventieWijzer of bel de medewerkers van de centrale aanmelding op 088 – 505 84 00.