De Rading ontvangt ESF-subsidie

De Rading ontvangt ESF-subsidie

ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid medewerkers

De Rading Jeugd- en Opvoedhulp is trots op het feit dat zij de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid toegezegd heeft gekregen voor het project duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Voor dit project, waar alle eigen medewerkers van De Rading bij betrokken zijn, werden we ondersteund door deskundige externe adviseurs van Performance Happiness en HRM Services & Coaching.

Voornoemde externe partijen hebben De Rading geadviseerd en begeleid in het kader van het ESF-project met de titel ‘De Rading Gezond Vitaal en Duurzaam Inzetbaar’. Met als gevolg een meer open leercultuur en meer werkgeluk, wat resulteert in een direct effect op de prestaties en gezondheid van medewerkers.